GENERALFORSAMLING 2019

 Mandag d. 11. marts 2019, kl. 19.00 i Tinglev Skoles Aula

dagsorden i henhold til vedtægterne

orientering fra Stigruppen

 

Vel mødt

TinglevForum

______________________________

 

Ny Grønningen klar i foråret 2021

Selv om det var en travl aften i Tinglev med flere spændende arrangementer, så mødte borgerne alligevel talstærkt op til Efterårsmødet i TinglevForum.

Afdelingsleder i Aabenraa Kommune, Anni Oksen, orienterede om forberedelserne til et nyt plejehjem i Tinglev.

Hun roste samarbejdet med Tinglev, og hun ser frem til at kunne åbne et nyt Grønningen i foråret 2021 med 24 pladser som et moderne plejehjem, hvor hjem og by hænger sammen.

TinglevForum orienterede om planerne om et nyt samlingssted i byen og præsenterede to alternative placeringer til Centerpladsen. Det ene er på hjørnet af Hovedgaden og Kirkevej, og det er andet er på hjørnet af Hovedgaden og Højskolevej.

Et spørgsmål var: Er det muligt at samle en million kroner sammen i Tinglev til et nyt samlingssted med festsal, restaurant, køkken og 20 værelser? Det mener de fleste, men der blev også udtrykt skepsis.

TinglervForum anser det for afgørende, at der falder en afgørelse inden 1. marts 2019.

Stigruppen under TinglevForum orienterede om planerne om en rekonstruktion af en tusindedel af det oprindelige Olgerdige opført for næsten 2000 år siden. Der er bevilget 50.000 kr. til nærmere undersøgelser, og det er håbet, at dette første bud på en grænse mellem Jylland og Slesvig-Holsten kan blive en del af genforenings-markeringen i 2020.

TinglevForum havde koncert-arrangementer til debat efter at tartelet-festival og Beatles-show, hvor svigtende opbakning betyder, at pengekassen er tømt.

Bestyrelsen tog imod et forslag om i 2019 kun at arrangere en grundlovsfest 5. juni og den store koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester og Opera På Grænsen den anden søndag i august.

Formanden for Styregruppen, Tim Skovmand, gav en status over udviklingsplanen for Tinglev.

Han nævnte, at planen i øjeblikket ligger helt stille i forvaltningen i Aabenraa, men at arbejdet forhåbentligt genoptages i begyndelsen af 2019. Et af projekterne er ”Byens Forbindelse”, der bliver en markeret sti fra skolekrydset og via Ny Grønningen og Centerpladsen frem gennem sundhedsområdet og helt hen til banegården.

 ______________________________

Velkommen til TinglevForums hjemmeside

TinglevForum skal virke som en samlende kraft for foreninger og grupper af borgere
og som en støtte for alle ildsjæle for dermed bidrage til at skabe rammerne
for den bedst mulige udvikling for Tinglev by.

TinglevForum skal være som en interesseorganisation for foreningslivets og
dermed hele byens stemme der, hvor de afgørende beslutninger træffes.

TinglevForum skal være et koordinerende organ for byens forenings- og erhvervsliv.

 

 

Medlemskab af Tinglev Forum

Nye medlemmer/fornyelse af kontingent
kan indbetales på : 8224-4174005686

Prisen er 250,- kr. pr. forening og 100,- kr. pr. privatperson

Køb et “GULDKORT” 300,- kr.  (dækker entre til alle arrangementer)

Medlemskabet er personligt

Nyt: Familie medlemskab: kr. 500,00

dækker entre til alle arrangementer for 2 personer over 15 år

 

Partnerskab for Tinglev

TinglevForum agter at knytte erhvervsliv og TinglevForum sammen i et stærkt partnerskab for Tinglev.

Derfor er der oprettet medlemskaber for erhvervslivet, som samles i TINGLEV FORUMS ERHVERVSKLUB.

Sølv-medlemskab (årligt 550 kr.) eller Guld-medlemskab (årligt 1.000 kr.) hvor der er knyttet to fribilletter til TinglevForums arrangementer.

Medlemskaberne kan tegnes ved indbetaling til konto: 8224-4174005686.