Efterårsmøde mandag den 28. oktober kl. 19.00 i Tinglev Skoles Aula.

 

Vigtig debat på efterårsmødet

 

Hvad skal der ske med den gamle, danske skole?

– Skal Grønningen rives ned, når et nyt står klar?

– Hvad skal der ske med den tidligere realskole?

– Er det i orden at rive den første danske børnehave ned?

TinglevForum inviterer til en vigtig debat på Efterårsmødet, der finder sted mandag den 28. oktober kl. 19.00 i Tinglev Skoles Aula. Det er markante bygninger, der er på dagsordenen.

Skolebygningen fra 1905, der i 1955 blev udvidet, indgår ikke længere i Tinglev Skole. Derfor stiller Aabenraa Kommune nu spørgsmålet: Hvem kan bruge bygningerne, og til hvad? Eller skal de rives ned?

– I TinglevForums bestyrelse er der enighed om, at det ikke kan komme på tale at nedrive 1905-bygningen. Den er en væsentlig del af bybilledet, og der er også tale om en historisk bygning, der i 40’erne var skole for både danske og tysksindede elever, skriver TinglevForum i et bestyrelsesreferat.

TinglevForum lægger også op til, at der bliver taget hånd om den tidligere danske realskole. Der ligger i dag en børnehave, og bygningerne hører til blandt de absolut smukkeste i Tinglev. Desværre er der ikke økonomi til også at udnytte bygningen mod vest, der står tom. Det er ikke ideelt.

På Efterårsmødet stiller TinglevForum også spørgsmålet: Hvad skal der ske med det nuværende Grønningen, når et nyt står færdigt. Også her er der tale om et markant byggeri i Tinglev. Der er dog allerede forslag om at rive Gamle Grønningen ned, men er der også en anden mulighed?

På Grønnevej ligger også den første danske børnehave. Den funktion er lukket, og nu er der fra Aabenraa Kommune forslag om at rive bygningen ned for at skabe adgang til Ny Grønningen.

Det protesterer TinglevForum imod. For det første er der også her tale om en historisk bygning, der bør bevares. For det andet vil en nedrivning også efterlade Grønnevej 34 som en ø med veje og parkeringspladser på alle fire sider.

Der er således nok at snakke om, for det handler ikke kun om at være imod at rive ned. Tinglev skal også meget gerne komme med forslag til fornyet anvendelse.

På forhånd har borgmester Thomas Andresen givet tilsagn om at deltage i Efterårsmødet.

____________________

 

 

De skønneste toner – den 11. august 2019

 

Skønne billeder fra De skønneste toner taget af Hanns Peter Blume

Publikum begejstret: Den bedste koncert

Ulla og Asmus Christiansen og Margit og Heins Jespersen var ikke i tvivl: Det var den bedste koncert. Publikum kvitterede for DE SKØNNESTE TONER 2019 med et langvarigt og stående bifald op mod scenen, hvor Sønderjyllands Symfoniorkester stod sammen med Frederikke Kampmann, Stine Elbæk, Anders Christensen og Morten Frank Larsen samt Grænselandskoret.

Mange havde den oplevelse, at det var den hidtil bedste i koncert-serien med det sønderjyske symfoniorkester og Opera På Grænsen.

TinglevForum havde valgt at flytte sommerkoncerten ind i Sportshallen på Zeppelinvej, og med 600 tilskuere blev det en tætpakket affære, men efter sidste års regnslag nød publikum at sidde i sikkert tørvejr.

Sopranen Frederikke Kampmann og barytonen Morten Frank Larsen var nye bekendtskaber for Tinglev-publikummet, og de vakte begejstring med deres fantastiske stemmer.

Og publikum fik en nyhed. I anledning af 100-året for genforeningen skaber Opera På Grænsen en helt ny opera med titlen ”Grænsemageren”, og publikum i Sportshallen oplevede operasangeren, der skal spille H.P. Hanssen i den ny opera. Han hedder nemlig Morten Frank Larsen.

Grænselandskoret under medsyngende ledelse af Stig Möglich Rasmussen debuterede i DE SKØNNESTE TONER i Tinglev, og koret viste sig som en værdifuld nyskabelse i koncerten.

Imponerende var også den blomsterdekoration, som ”Karens Blomster” præsenterede og dermed tog noget sommerstemning med ind i hallen.

En koncert som DE SKØNNESTE TONER 2019 er kun mulig med stor opbakning fra sponsorer, med støtte fra Aabenraa Kommune, og TinglevForum er også taknemlig for de mange frivillige, der var med til at skabe hele den gode oplevelse.

 

Vi siger tak til vore sponsorer Naturmælk, Den Jyske Sparekasse, Contiga Tinglev, Karens Blomster, Super Brugsen Tinglev, Aabenraa Kommune, Broager Sparekasse, Brdr. Bonnichsen El, Sydbank, Brogaards Bageri og Maersk Container Industry samt alle de mange frivillige – jeres hjælp og støtte er meget værd. TAK.

 ______________________________

 

 Kort om TinglevForum

TinglevForum skal virke som en samlende kraft for foreninger og grupper af borgere
og som en støtte for alle ildsjæle for dermed bidrage til at skabe rammerne
for den bedst mulige udvikling for Tinglev by.

TinglevForum skal være som en interesseorganisation for foreningslivets og
dermed hele byens stemme der, hvor de afgørende beslutninger træffes.

TinglevForum skal være et koordinerende organ for byens forenings- og erhvervsliv.

______________________________

 

Medlemskab af Tinglev Forum

Nye medlemmer/fornyelse af kontingent
kan indbetales på : 8224-4174005686

Prisen er 250,- kr. pr. forening og 100,- kr. pr. privatperson

Køb et “GULDKORT” 300,- kr.  (dækker entre til alle arrangementer)

Medlemskabet er personligt

Nyt: Familie medlemskab: kr. 500,00

dækker entre til alle arrangementer for 2 personer over 15 år

 

Partnerskab for Tinglev

TinglevForum agter at knytte erhvervsliv og TinglevForum sammen i et stærkt partnerskab for Tinglev.

Derfor er der oprettet medlemskaber for erhvervslivet, som samles i TINGLEV FORUMS ERHVERVSKLUB.

Sølv-medlemskab (årligt 550 kr.) eller Guld-medlemskab (årligt 1.000 kr.) hvor der er knyttet to fribilletter til TinglevForums arrangementer.

Medlemskaberne kan tegnes ved indbetaling til konto: 8224-4174005686.