–IMG_9532
–IMG_9524
–IMG_7113
–IMG_7123

Velkommen til TinglevForums hjemmeside

 

TinglevForum skal virke som en samlende kraft for foreninger og grupper af borgere
og som en støtte for alle ildsjæle for dermed bidrage til at skabe rammerne
for den bedst mulige udvikling for Tinglev by.

TinglevForum skal være som en interesseorganisation for foreningslivets og
dermed hele byens stemme der, hvor de afgørende beslutninger træffes.

TinglevForum skal være et koordinerende organ for byens foreningsliv.

Medlemskab af Tinglev Forum

Nye medlemmer
kan indbetale på Sydbank kto.nr.: 8061 – 1033574

Prisen er 250,- kr. pr. forening og 100,- pr. privatperson