FORÅRSMØDET
GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 14. marts 2018

i Tinglev Skoles Aula

Kl. 19.00:

Præsentation af Tinglev’s udviklingsmuligheder i de kommende 10 år v/Anna Bruhn Clausen, Kultur, Plan & Fritid, Aabenraa Kommune

Kl. 19.20:

Præsentation og oplæg til debat af  Det Ny Tinglevhus-projekt v/TinglevForum

Kl. 19.50:

Generalforsamling

– i henhold til vedtægterne

– orientering fra Stigruppen

– orientering fra Støtteklubben

TinglevForum

Sæt kryds i kalender 12.08.2018

DE SKØNNESTE TONER vender tilbage til Tinglev. Aabenraa Kommunes kulturudvalg har besluttet at støtte de kommende tre års koncerter med 65.000 kroner årligt, og det betyder, at TinglevForum har indgået en ny aftale med Sønderjyllands Symfoniorkester.

Derfor, sæt allerede nu kryds i din kalender ud for søndag 12. august 2018 kl. 15.00.

Det ligger allerede nu fast, at Sønderjyllands Symfoniorkester kommer med den hidtil største besætning til Tinglev, og det bliver med flere store værker på programmet.

TinglevForum arbejder på, at samarbejdet med Opera På Grænsen også fortsætter. Dette afgøres i november.

 

Velkommen til TinglevForums hjemmeside

TinglevForum skal virke som en samlende kraft for foreninger og grupper af borgere
og som en støtte for alle ildsjæle for dermed bidrage til at skabe rammerne
for den bedst mulige udvikling for Tinglev by.

TinglevForum skal være som en interesseorganisation for foreningslivets og
dermed hele byens stemme der, hvor de afgørende beslutninger træffes.

TinglevForum skal være et koordinerende organ for byens forenings- og erhvervsliv.

 

Se kommende arrangementer og mulighed for at bestille billetter online på:

http://www.tinglevforum.dk/nyheder/

 

Medlemskab af Tinglev Forum

Nye medlemmer/fornyelse af kontingent
kan indbetales på : 8224-4174005686

Prisen er 250,- kr. pr. forening og 100,- kr. pr. privatperson

Køb et “GULDKORT” 300,- kr.  (dækker entre til alle arrangementer)

Medlemskabet er personligt

Nyt: Familie medlemskab: kr. 500,00

dækker entre til alle arrangementer for 2 personer over 15 år

 

Partnerskab for Tinglev

TinglevForum agter at knytte erhvervsliv og TinglevForum sammen i et stærkt partnerskab for Tinglev.

Derfor er der oprettet medlemskaber for erhvervslivet, som samles i TINGLEV FORUMS ERHVERVSKLUB.

Sølv-medlemskab (årligt 550 kr.) eller Guld-medlemskab (årligt 1.000 kr.) hvor der er knyttet to fribilletter til TinglevForums arrangementer i 2018.

Medlemskaberne kan tegnes ved indbetaling til konto: 8224-4174005686.