Bestyrelse

Formand
Poul Erik Thomsen
mail: petkom@stofanet.dk

 

Næstformand
Niels Daubjerg
mail: daubjerg@bbsyd.dk

 

Kasserer
Preben Christensen
mail: fam_chr@tdcadsl.dk

 

Sekretær
Käthe Nissen
mail: kn@ds-tingleff.dk

 

Medlemmer/information
Inger Jørgensen
mail: ingerclaus@bbsyd.dk

 

Materiale/logistik
Hans Jacobsen
mail: hans.holst.jacobsen@gmail.com

 

Projektansvarlig
Torsten Danielsson
mail: torsten.danielsson@gmail.com

 

Koncerter/tilladelser
Rico Andersen
mail: rico.andersen@nachschule.dk

 

Bygninger og forskønnelse
Bodil Andersen
mail: bodan@live.dk

 
NYE MEDLEMMER

kan indbetale på : 8224-4174005686

Prisen er 250,- kr. pr. forening og 100,- kr. pr. privatperson

Køb et “GULDKORT” 300,- kr.  (dækker entre til alle arrangementer)

NYT – Familiemedlemskab kr. 500,00
dækker entré til alle arrangementer for 2 personer over 15 år

Medlemsskabet er personligt