Generalforsamling

24 jan Generalforsamling

GENERALFORSAMLING

 Mandag d. 11. marts 2019, kl. 19.00 i Tinglev Skoles Aula

 dagsorden i henhold til vedtægterne

orientering fra Stigruppen

Vel mødt

TinglevForum