Møder

21 feb Generalforsamling

FORÅRSMØDET
GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 14. marts 2018

i Tinglev Skoles Aula

 

Kl. 19.00:

Præsentation af Tinglev’s udviklingsmuligheder i de kommende 10 år v/Anna Bruhn Clausen, Kultur, Plan & Fritid, Aabenraa Kommune

Kl. 19.20:

Præsentation og oplæg til debat af  Det Ny Tinglevhus-projekt v/TinglevForum

 

Kl. 19.50:

Generalforsamling

– i henhold til vedtægterne

– orientering fra Stigruppen

– orientering fra Støtteklubben

 

TinglevForum

22 mar FORÅRSMØDET 2017 – GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 21. marts i Tinglev Skoles Aula

BESTYRELSESBERETNINGEN

Som tiden dog går…

Det er 10 år siden, TinglevForum blev grundlagt. Der er sådan cirka 100 bestyrelsesmøder siden, og det er i år den 10. forårsmøde.

TinglevForum blev dannet efter inspiration fra landsbyen Filskov ved Grindsted. Dér blev der hvert år holdt et forårsmøde og et efterårsmøde, og dér var alle ildsjæle og foreninger og institutioner forsamlet, og målsætningen var, at Filskov skulle tale med én stemme for at skabe de bedst mulige betingelser for en positiv udvikling og for at stå stærkest muligt overfor stat og kommune.

Hvad er så lykkedes i Tinglev?

(mere…)

26 feb 2017 – GENERALFORSAMLING

Så inviterer vi igen Tinglevs foreninger og borgere til

FORÅRSMØDET

GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 21. marts kl. 19.00
i Tinglev Skoles Aula

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til vedtægtsændring:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer
+ 2 suppleanter.

I forlængelse af generalforsamlingen
er der orientering og debat om
UDVIKLINGSPLANEN
FOR TINGLEV
TinglevForum
10 års jubilæum

04 okt Borgermøde 6. oktober 2016 – Hvordan kommer vi videre?

I samarbejde med THHI inviterer Tinglev Forum borgere, foreninger og andre ildsjæle til borgermøde:

Torsdag, den 6. oktober kl. 19.00 i Borgerhuset i Tinglev

I foråret blev der lavet en udviklingsplan for Tinglev og denne er nu vedtaget i Aabenraa kommune, men hvordan kommer vi videre derfra?

Landdistriktskoordinator Karsten Gram har udarbejdet en overordnet plan som gennemgås og diskuteres denne aften.

Der vil blive nedsat og igangsat arbejdsgrupper.

Vel mødt

 

07 maj 18. maj 2016 – BORGERMØDE I BORGERSALEN

ideer til fremtiden

Deltag i Borgermødet i borgersalen

onsdag, den 18. maj 2016 kl. 19.00 – 21.00

hvor Aabenraa kommune i samarbejde med Tinglev HHI og Tinglev Forum præsenterer forslag til UDVIKLINGSPLAN TINGLEV

Læs mere: Besøg aabenraa.dk – søg på “Tinglev”

Alle borgere opfordres til at deltage i mødet.

23 mar Generalforsamling

Tinglev Forum afholder ordinær generalforsamling

Torsdag, den 31. marts 2016 kl. 19.00

i aulaen på Tinglev skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest mandag, den 21. marts

25 okt Referat fra Efterårsmødet d. 20. okt. 2015

Foruden bestyrelsen er der ca. 40 personer tilstede.

Poul Erik Thomsen (PET) byder velkommen og fortæller om TinglevForums aktiviteter i  foråret/sommeren 2015. Foreningen er gået ud af sæsonen med et underskud på ca. 70.000,- kr. som man vil forsøge at dække ved hjælp af følgende aktiviteter:

– PET holder et foredrag i aulaen på Tinglev Skole om ”Den tavse tragedie” på Haderslev dam.

– Et anderæs-løb, som skal gennemføres i området omkring Beredskabsstyrelsen, hvor der også vil være musik og salg af øl, vand og grillpølser. Løbet skal afvikles i løbet af foråret 2016. Forud for ræset vil der blive solgt ænder efter samme princip som lodsedler.

(mere…)