Møder

14 mar Generalforsamlingen 14. marts 2018

BESTYRELSESBERETNING:

Vi indlederen generalforsamlingen i TinglevForum 2018 helt som sædvanligt med bestyrelsesberetningen.

Det er en beretning, der tager udgangspunkt i det slogan, vi har for vores by: TINGLEV – MERE END DU TROR.

Endnu et par butikker er lukket. Et byggemarked er lukket. En stor international virksomhed forlader Tinglev. Det kunne give anledning til et sortsyn og til pessimisme. Men det er der ingen grund til. For når vi ser tilbage på 2017, så er der taget mange initiativer, der peger i retning mod en positiv fremtid for Tinglev.

Vi skal passe meget på, at Tinglev ikke bliver talt ned. At vi ikke bliver indfanget i de dårligdomme, der forbindes med vores placering i Udkantsdanmark. Vi skal blive ved med at give optimismen en chance. Det er det klima, et erhvervsliv til hver en tid vil efterlyse, og som er interessant for tilflyttere.
(mere…)

21 feb Generalforsamling

FORÅRSMØDET
GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 14. marts 2018

i Tinglev Skoles Aula

 

Kl. 19.00:

Præsentation af Tinglev’s udviklingsmuligheder i de kommende 10 år v/Anna Bruhn Clausen, Kultur, Plan & Fritid, Aabenraa Kommune

Kl. 19.20:

Præsentation og oplæg til debat af  Det Ny Tinglevhus-projekt v/TinglevForum

 

Kl. 19.50:

Generalforsamling

– i henhold til vedtægterne

– orientering fra Stigruppen

– orientering fra Støtteklubben

 

TinglevForum

22 mar FORÅRSMØDET 2017 – GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 21. marts i Tinglev Skoles Aula

BESTYRELSESBERETNINGEN

Som tiden dog går…

Det er 10 år siden, TinglevForum blev grundlagt. Der er sådan cirka 100 bestyrelsesmøder siden, og det er i år den 10. forårsmøde.

TinglevForum blev dannet efter inspiration fra landsbyen Filskov ved Grindsted. Dér blev der hvert år holdt et forårsmøde og et efterårsmøde, og dér var alle ildsjæle og foreninger og institutioner forsamlet, og målsætningen var, at Filskov skulle tale med én stemme for at skabe de bedst mulige betingelser for en positiv udvikling og for at stå stærkest muligt overfor stat og kommune.

Hvad er så lykkedes i Tinglev?

(mere…)

26 feb 2017 – GENERALFORSAMLING

Så inviterer vi igen Tinglevs foreninger og borgere til

FORÅRSMØDET

GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 21. marts kl. 19.00
i Tinglev Skoles Aula

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til vedtægtsændring:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer
+ 2 suppleanter.

I forlængelse af generalforsamlingen
er der orientering og debat om
UDVIKLINGSPLANEN
FOR TINGLEV
TinglevForum
10 års jubilæum

12 okt Oktober 2016 – Mange vil arbejde for Tinglev

borgersal

Karsten Gram, landdistrikts coach i Aabenraa Kommune, var imponeret. Torsdag i sidste uge kunne han se ud over en fyldt storesal i Borgerhuset, da han præsenterede en model for det videre arbejde, efter at Tinglev har fået udarbejdet en helhedsplan for en bedre fremtid.

I den annoncerede invitation til Borgermødet efterlyste TinglevForum og Tinglev HHI Tinglev-borgere, der er parate til at trække i arbejdstøjet og bidrage til, at planer på papiret bliver til virkelighed i byen. Flere frygtede, at den opgave ville få mange til at blive hjemme. »Alligevel kunne vi glæde os over, at der mødte over 60 ildsjæle op, og det var især dejligt at se, at mange unge også meldte sig på banen«, siger Poul-Erik Thomsen fra TinglevForum.


Tre overordnede hovedgrupper Karsten Gram præsenterede tre hovedgrupper:

»Sammenhænge og samlingssteder«. Den har som undergrupper bl.a. Aktivitetscenter, Natur og stisystemer og Dansk-Tysk, der handler om en efter-skoletids-plads ved lyskrydset med et dansk-tysk ungdomshus i 1905-bygningen og et tysk bibliotek bygget ved siden af det danske bibliotek.

 

»Byomdannelse«. Det handler om Hovedgaden, om Centerpladsen, om Grønningen og om et nyt gæstgiveri.

 

»Samarbejde og synliggørelse«. Den kan få undergrupper for arrangementskalender, og den arbejder med en Tinglevportal og med muligheden for at udpege Tinglev-mentorer.

 

De tre gruppeledere er Jørn Warm, Lars Fink Hansen og Niels Daubjerg.

»De tre indgår i Styregruppen, der desuden består af Poul-Erik Thomsen, Inger Jørgensen og Heidi Jespersen«, forklarer Tim Skovmand, der er formand for gruppen. Der er allerede nu indkaldt til de første møder i grupperne, og dermed er arbejdet i gang. Det bliver en meget vigtig proces for Tinglev. Den fik den bedst mulige start med en fyldt storesal. Hvis der i øvrigt er borgere, der ikke kom med i første omgang, men som også brænder for at bidrage til Tinglevs fremdrift, så er det fortsat muligt at komme med. Det kræver blot en henvendelse til ét af medlemmerne i Styregruppen

borgersal2

borgersalen1

04 okt Borgermøde 6. oktober 2016 – Hvordan kommer vi videre?

I samarbejde med THHI inviterer Tinglev Forum borgere, foreninger og andre ildsjæle til borgermøde:

Torsdag, den 6. oktober kl. 19.00 i Borgerhuset i Tinglev

I foråret blev der lavet en udviklingsplan for Tinglev og denne er nu vedtaget i Aabenraa kommune, men hvordan kommer vi videre derfra?

Landdistriktskoordinator Karsten Gram har udarbejdet en overordnet plan som gennemgås og diskuteres denne aften.

Der vil blive nedsat og igangsat arbejdsgrupper.

Vel mødt

 

07 maj 18. maj 2016 – BORGERMØDE I BORGERSALEN

ideer til fremtiden

Deltag i Borgermødet i borgersalen

onsdag, den 18. maj 2016 kl. 19.00 – 21.00

hvor Aabenraa kommune i samarbejde med Tinglev HHI og Tinglev Forum præsenterer forslag til UDVIKLINGSPLAN TINGLEV

Læs mere: Besøg aabenraa.dk – søg på “Tinglev”

Alle borgere opfordres til at deltage i mødet.

23 mar Generalforsamling

Tinglev Forum afholder ordinær generalforsamling

Torsdag, den 31. marts 2016 kl. 19.00

i aulaen på Tinglev skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest mandag, den 21. marts