Nyheder

13 aug Orkester med stor respekt for publikum

Der var stående bifald fra publikum til Sønderjyllands Symfoniorkester og til Iben Silberg, Stine Elbæk, Anders Christensen og Jesper Buhl fra Opera På Grænsen efter De Skønneste Toner på Sydbank Koncert Arena ved Zeppelinvej i Tinglev. Efter koncerten talte musikerne om, at det mere var publikum, der havde fortjent det stående bifald.

– Det er simpelt hen beundringsværdigt at se, at publikum blev siddende under hele koncerten, selv om regnen silede ned. En imponerende udholdenhed, så det var i grunden os på scenen, der burde have stået op og klappet af publikum, sagde violinisten Alexandru Radu, der nu i efterhånden flere år har været en populær musikalsk gæst i Tinglev.

Sønderjyllands Symfoniorkester og sangerne fra Opera På Grænsen lod sig ikke slå ud over, at det regnede og regnede hele søndag eftermiddag. Med det hidtil største orkester leverede Sønderjyllands Symfoniorkester et brag af en koncert.

For TinglevForum venter der nu en regning efter 2018-udgaven af De Skønneste Toner.

– Der manglede 250 betalende, og i det våde vejr solgte vi meget mindre end budgetteret, så vi står nu tilbage med et underskud, som endnu ikke er gjort endeligt op, men det er risikoen ved at arrangere udendørs koncert i Danmark, udtaler TinglevForums kassemester, Preben Christensen.

TinglevForum sagde efter koncerten tak til de mange frivillige, der arbejdede flittigt for at skabe de bedst mulige rammer for de optrædende og publikum.

Flere flotte billeder fra Hanns Peter Blume

Bent Lagoni har sendt dette til TinglevForum:

Vi fik så oplevet Sønderjyllands Symfoniorkester på Tinglev Stadion.

  1. Jeg er ikke i tvivl om at i alle har ydet en stor indsats for at få dette arrangement op at stå.  Jeg kunne dog ønske mig at i prøver at ændre (forbedre) nogle tiltag.Det så meget mærkeligt ud, at man havde valgt at  placere tribunen så langt fra scenen, at folk ikke virkede større end tændstikker på scenen. Vi kunne dog få øje på Poul Erik med hans fine slips. Når vi betalte ekstra så kunne man forvente at få de bedste pladser.  Til gengæld så havde i lavet en flugtvej midt foran scenen af bibelske dimensioner, hvor Gwin Nissen nøje overvågede at ingen kom til at træde på linen. Det virkede lettere komisk med de få tilskuere. Jeg har set at man andre steder har fået placeret en tribunen tæt på og lidt forskudt til højre eller venstre side. Det må der være mulighed for næste gang. ( og så knap så bred en flugtvej) Det ødelagde helheden, at de fleste tilskuere sad alt for langt væk.
  2. Musikprogrammet synes jeg har være bedre før. To russiske komponister og  Wagner passede måske til vejret. Det blev dog bedre i anden del.  Når man havde fået samlet fire fine solister, synes jeg  at vi godt kunne have undværet russerne og Wagner og så fået lidt mere solistoptræden.

Med venlig hilsen
Bent Lagoni

Poul Erik Thomsen har til dette svaret:
Hej Bent,
Til din orientering: I forhold til tilskuerpladserne, så er vi underlagt nogle meget stramme regler for at få tilladelse til arrangementet. Bredden på flugtveje er således ikke publikumsvejlederens påfund, men er bestemt af politi og kommune.

Tribunen var et forsøg på at skabe bedre forhold for publikum. Der er forskellige meninger om forsøget, men i det vejr, vi oplevede, var der ikke rigtig noget, der var vellykket.

Din kritik af programmet vil indgå i den samlede efterkritik, som vi skal have i bestyrelsen i TinglevForum.

Tak fordi du giver din mening til kende.

Med venlig hilsen,
Poul-Erik

 

05 maj PARTNERSKAB FOR TINGLEV

5. MAJ 2017

TinglevForum agter at knytte erhvervsliv og TinglevForum sammen i et stærkt partnerskab for Tinglev.

Derfor er der oprettet medlemskaber for erhvervslivet, som samles i TINGLEV FORUMS ERHVERVSKLUB.

Sølv-medlemskab (årligt 550 kr.) eller Guld-medlemskab (årligt 1.000 kr.) hvor der er knyttet to fribilletter til TinglevForums arrangementer i 2017.

Medlemskaberne kan tegnes ved indbetaling til konto: 8224-4174005686.

 

Tinglev-Visionen

Vedtaget på Forårsmødet i TinglevForum 21. marts 2017 og på efterfølgende bestyrelsesmøde 11. april 2017:

PROLOG: DET GODE LIV

Det begynder med gode børneinstitutioner, gode skoler, et stærkt foreningsliv og slutter med en velfortjent ældreomsorg, og det bygger på et stærkt lokalt engagement og en stor frivillig indsats i et samspil med kommunen og staten og ud fra et betydeligt erhvervsliv.

TINGLEV SOM ÉN BY

Jernbanen i nord-syd-gående retning og Hovedgaden med Tinglev både nord og syd for statsvejen må ikke virke som skillelinjer for Tinglev. Når det sønderjyske dobbeltspor færdiggøres mellem Tinglev og Padborg, skal der fortsat være en overgang/undergang mellem Sønderskovvej og Mads Clausens vej for fodgængere, cyklister og bilister (personbiler). (mere…)