Nyheder

21 feb Generalforsamling

FORÅRSMØDET
GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 14. marts 2018

i Tinglev Skoles Aula

 

Kl. 19.00:

Præsentation af Tinglev’s udviklingsmuligheder i de kommende 10 år v/Anna Bruhn Clausen, Kultur, Plan & Fritid, Aabenraa Kommune

Kl. 19.20:

Præsentation og oplæg til debat af  Det Ny Tinglevhus-projekt v/TinglevForum

 

Kl. 19.50:

Generalforsamling

– i henhold til vedtægterne

– orientering fra Stigruppen

– orientering fra Støtteklubben

 

TinglevForum

10 jan Tør Tinglev tænke stort?

Tør vi række ud efter de højthængende frugter?
Det er bestyrelsen for TinglevForum, der stiller spørgsmålet:
»Tør vi? Vi får så tit fortalt – og siger også til os selv – at det gælder om at gå efter de lavthængende frugter. Men tør vi også række ud efter de højthængende?

TinglevForum kaster sig ud i det hidtil mest ambitiøse projekt i første kvartal i 2018.
Et helt nyt forsamlingssted i Tinglev, der har været efterlyst så længe – faktisk lige siden Hansens Gæstgivergård som det sidste lukkede i Tinglev.

Et nyt Tinglevhus med hotel, restaurant, selskabslokaler og et sønderjysk køkken som et genforeningens hus anno 2020?
Det Nye Tinglevhus skal fungere som et samlingspunkt for hele grænselandet.

Hvor Folkehjem i Aabenraa er genforeningens fødested, så skal Det Nye Tinglevhus være symbolet på genforeningen 100 år senere. (mere…)

05 maj PARTNERSKAB FOR TINGLEV

5. MAJ 2017

TinglevForum agter at knytte erhvervsliv og TinglevForum sammen i et stærkt partnerskab for Tinglev.

Derfor er der oprettet medlemskaber for erhvervslivet, som samles i TINGLEV FORUMS ERHVERVSKLUB.

Sølv-medlemskab (årligt 550 kr.) eller Guld-medlemskab (årligt 1.000 kr.) hvor der er knyttet to fribilletter til TinglevForums arrangementer i 2017.

Medlemskaberne kan tegnes ved indbetaling til konto: 8224-4174005686.

 

Tinglev-Visionen

Vedtaget på Forårsmødet i TinglevForum 21. marts 2017 og på efterfølgende bestyrelsesmøde 11. april 2017:

PROLOG: DET GODE LIV

Det begynder med gode børneinstitutioner, gode skoler, et stærkt foreningsliv og slutter med en velfortjent ældreomsorg, og det bygger på et stærkt lokalt engagement og en stor frivillig indsats i et samspil med kommunen og staten og ud fra et betydeligt erhvervsliv.

TINGLEV SOM ÉN BY

Jernbanen i nord-syd-gående retning og Hovedgaden med Tinglev både nord og syd for statsvejen må ikke virke som skillelinjer for Tinglev. Når det sønderjyske dobbeltspor færdiggøres mellem Tinglev og Padborg, skal der fortsat være en overgang/undergang mellem Sønderskovvej og Mads Clausens vej for fodgængere, cyklister og bilister (personbiler). (mere…)

23 mar ARRANGEMENTER i 2017

DE SKØNNESTE TONER 2017
Søndag den 11. juni kl. 15.00
På Fodboldstadion ved Zeppelinvej i Tinglev
Sønderjyllands Symfoniorkester under ledelse af Magnus Fryklund
og Opera På Grænsen med Niels Jørgen Riis, tenor, Guido Paevatalu, baryton,
Lars Mølsted, musicalsanger, Stine Elbæk, sopran, og Iben Silberg, sopran.
Arrangør: TinglevForum

Smagsprøve fra tidligere arrangement: https://www.youtube.com/watch?v=giL7xDEePlg&feature=youtu.be

 

GRUNDLOVSFEST MED VORES EGNE
2. pinsedag, den 5. juni 2017 kl. 17.00
På FRILUFTSSCENEN i Byskoven i Tinglev
“Maja og de Sarte Sjæle” med Timo Andersen fra Tinglev
Tinglevkoret under ledelse af Stig Möglich Rasmussen, Tinglev
Møglichs Familie Orkester
Taler: folketingsmedlem og fhv. minister Eva Kjer Hansen, Aabenraa
Arrangør: TinglevForum

 

 

12 okt Oktober 2016 – Mange vil arbejde for Tinglev

borgersal

Karsten Gram, landdistrikts coach i Aabenraa Kommune, var imponeret. Torsdag i sidste uge kunne han se ud over en fyldt storesal i Borgerhuset, da han præsenterede en model for det videre arbejde, efter at Tinglev har fået udarbejdet en helhedsplan for en bedre fremtid.

I den annoncerede invitation til Borgermødet efterlyste TinglevForum og Tinglev HHI Tinglev-borgere, der er parate til at trække i arbejdstøjet og bidrage til, at planer på papiret bliver til virkelighed i byen. Flere frygtede, at den opgave ville få mange til at blive hjemme. »Alligevel kunne vi glæde os over, at der mødte over 60 ildsjæle op, og det var især dejligt at se, at mange unge også meldte sig på banen«, siger Poul-Erik Thomsen fra TinglevForum.


Tre overordnede hovedgrupper Karsten Gram præsenterede tre hovedgrupper:

»Sammenhænge og samlingssteder«. Den har som undergrupper bl.a. Aktivitetscenter, Natur og stisystemer og Dansk-Tysk, der handler om en efter-skoletids-plads ved lyskrydset med et dansk-tysk ungdomshus i 1905-bygningen og et tysk bibliotek bygget ved siden af det danske bibliotek.

 

»Byomdannelse«. Det handler om Hovedgaden, om Centerpladsen, om Grønningen og om et nyt gæstgiveri.

 

»Samarbejde og synliggørelse«. Den kan få undergrupper for arrangementskalender, og den arbejder med en Tinglevportal og med muligheden for at udpege Tinglev-mentorer.

 

De tre gruppeledere er Jørn Warm, Lars Fink Hansen og Niels Daubjerg.

»De tre indgår i Styregruppen, der desuden består af Poul-Erik Thomsen, Inger Jørgensen og Heidi Jespersen«, forklarer Tim Skovmand, der er formand for gruppen. Der er allerede nu indkaldt til de første møder i grupperne, og dermed er arbejdet i gang. Det bliver en meget vigtig proces for Tinglev. Den fik den bedst mulige start med en fyldt storesal. Hvis der i øvrigt er borgere, der ikke kom med i første omgang, men som også brænder for at bidrage til Tinglevs fremdrift, så er det fortsat muligt at komme med. Det kræver blot en henvendelse til ét af medlemmerne i Styregruppen

borgersal2

borgersalen1

12 okt Oktober 2016 – Byskovens scene har fået tag

scene

Så blev vi endelig færdige med taget over scenen i Byskoven« siger en lettet Niels Daubjerg fra Tinglev Forum.

Han synes, det har været en lang proces fra godkendelsen i Fredningsnævnte i foråret 2014, til sidste uge, hvor man endelig kunne sætte et punktum for projektet. »Vi var klar til at gå i gang for godt et år siden, men sidste års koncerter gav et økonomisk underskud, så en portion af de penge, som var reserveret til byggeriet, var med til at dække dette underskud. Vi måtte derfor i gang med at skrabe nye penge sammen bl.a. med et succesrigt anderæs, som gav godt 30.000 kr.«, fortæller Niels Daubjerg.

Næste problem dukkede op, da man gik i gang med detailprojekteringen. En ny ingeniør mente ikke, at de bagerste stolper på den eksisterende scene kunne bære den nye overdækning. Nye søjler ville betyde endnu en stor ekstraudgift, som vi ikke havde finansiering til. En ansøgning om tilskud fra Aabenraa Kommunes »søm og skuer« pulje gav 40.000 kr. i august måned, hvorefter byggeriet endelig kunne gå i gang.

Den Jyske Sparekasse har også bidraget med 75.000 kr. og SE Vækstfond med 54.000 kr. Derudover har Tinglev Forum haft stor hjælp fra frivillige, som har ydet en kæmpe indsats, og det er ifølge Niels Daubjerg den væsentligste grund til at projektet kunne gennemføres.

 

scene2

 

 

 

 

 

 

07 maj NYHED – NYHED. BESTIL DIN BILLET VIA NETTET!!!!!!!

TinglevForum har nu åbnet for køb af billetter til vores arrangementer i 2016 via online billetsystem.

 

Hvordan køber jeg en billet!!

 

Til hvert arrangement hører et salgslink. Ved at aktivere dette går du direkte til køb af billetten.

 

Efter køb får du en mail med en kvittering for købet. Senere kommer der en mail med billetten, som skal printes.

 

Der er tillagt et mindre administrationsgebyr, idet TinglevForum afholder alle udgifter der er forbunden med køb på online billetsystem.

 

Billetter sælges fortsat ved indgangen.

 

For de to første arrangementer kan følgende links benyttes:

Salgslink – grundlovsmøde 2017
Salgslink – Sønderjyllands Symfoniorkester – Opera  på grænsen 2017

04 maj 2016 – KOMMENDE ARRANGEMENTER

JAZZ I BYSKOVEN

Søndag, den 26. juni 2016 kl. 19.00

Medvirkende:

Kansas City Stompers med sangerinden Rikke Mølgaard

Køb billet online via følgende link:

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=adfda5321c

Layout 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERA PÅ STADION VED ZEPPELINVEJ

Søndag, den 14. august 2016 kl. 15.00 på Stadion ved Zeppelinvej

Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester

Dirigent Magnus Fryklund

Sangere:

Sopran Gitta-Maria Sjöberg, tenor Visti Hald, bas Per Bach Nissen, sopran Iben Silberg fra Opera på Grænsen

Køb billet online via følgende link:

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=7e21393b72

26 apr 2016 – TINGLEVKORETS ØVEAFTENER

TinglevForum tager igen initiativ til at samle Tinglevkoret.

Målet er at nå mindst 40 sangere. Korleder er igen i år Stig Möglich Rasmussen.

Øveaftenerne :

MANDAG, DEN 9. MAJ 2016 19.00 I BORGERHUSET

MANDAG, DEN 23. MAJ 2016 19.00 I BORGERHUSET

ONSDAG, DEN 1. JUNI 2016 19.00 I BORGERHUSET

Koncert: Søndag 5. juni (grundlovsaften) kl. 18.30 på Friluftsscenen ( 2 x 20 minutter )

Medlemskontingent: 100 kr.

Tilmelding meget gerne hurtigst muligt til petkom@stofanet.dk