Amalienborg-ruten

AMALIENBORG-RUTEN, 7,3 KM.

amalienborg

Start ved cykelskur nord på Tinglev Midt. Kryds Hovedgaden og gå ind på Dravengvej. Drej til højre ad Nørreagervej. Drej til venstre på Todsbølvej. Drej ind på Engparken ved brandskiltet. Følg stierne til og langs jernbanen. Kryds Todsbølvej og følg parallelvejen til jernbanen. Drej til venstre (her lå Amalienborg!!) mod den lille skov. Følg pilene i skoven og følg skellet mod den næste lund. Følg stien mod nord i lunden og fortsæt langs det nordgående skel.
VIS HENSYN TIL LODSEJEREN (og dyrelivet i det høje græs): FØLG SPORET OG SKYD IKKE GENVEJ OVER MARKEN!
Drej til venstre for enden af græsmarken. Drej til venstre, når skellet holder op. Nu følges den faste markvej mod Vippel. Drej til højre ved Beredskabsvejen og følg hovedvejen til Vippelstien. Følg Gl. Vippelvej og derefter ind på Bygmarken. Efter 150 meter følges den asfalterede sti mod øst, indtil du når Nørremarken. Vejen følges og du passerer Tinglevhallerne og skaterbanen og fortsætter ad Nørreagervej. Drej ind på Dravengvej. Kryds Hovedgaden og slut ved cykelskur nord.

God tur.