Andre ruter

Andre ruter

Det vil være nærliggende – i flere betydninger – at aflægge et besøg til den spændende biotop

Tinglev Mose

hvor der er afmærket følgende vandrerute(r):

Tinglev_mose

Solidt (vandtæt)fodtøj anbefales.

Folder om mosen kan downloades på følgende link:
Tinglev Mose Folder