Mosevang-Ruten

Mosevang

Mosevang-ruten · 4,5 km

Start ved cykelskur nord på Tinglev Midt. Følg Hovedgaden indtil lysreguleringen. Følg stien til Sønderskovvej. Gå ad stien mod vest (ca. 200 meter) og drej mod syd på stien for enden af Persillegade-volden. Fortsæt ad den asfalterede sti, der går øst om søen. Følg stien hele vejen syd om Persillegade-kvarteret. Fortsæt til slusen mod Flensborg Landevej. Drej mod syd ad cykelstien. Drej ind ad Mosevang. Fortsæt ad Tinglev Søvej. Kryds Sønderskovvej og fortsæt ad Lillegade til du når Byskov-indgangen. Gå gennem Byskoven og til Grønnevej-udgangen. Følg stierne på Tinglev Midt og slut ved cykelskur nord.

God tur.