Tinglev vest-ruten

Vest_ruten

Tinglev vest-ruten · 3,8 km.

Start ved cykelskur nord på Tinglev Midt. Følg Hovedgaden indtil lysreguleringen. Følg stien til kirkegårdens sydgrænse. Følg stien mod Kirkevej og kryds Kirkevej. Fortsæt ad Sneppevænget og derefter stien langs plænen syd for Ternevænget. Fortsæt mod nord, hvor du passerer Grubes skulpturpark. Kryds Hovedgaden og drej mod vest ad fortov og cykelsti. Drej op ad Gl. Vippelvej og derefter ind på Bygmarken. Efter 150 meter følges den asfalterede sti mod øst, indtil du når Nørremarken. Vejen følges og du passerer Tinglevhallerne og skaterbanen og fortsætter ad Nørreagervej. Drej ind på Dravengvej.Kryds Hovedgaden og slut ved cykelskur nord.

God tur.