TinglevForum inviterer til koncerten med Sønderjyllands Symfoniorkester og Opera På Grænsen

 

Sommerkoncert med uddrag fra klassiske værker og operaer og musik og sang fra film og TV-serier.

 

 SØNDAG, DEN 8. AUGUST 2021 KL. 15.00 PÅ ZEPPELINVEJ 4 i TINGLEV.

  

Billetsalgets er åbent.

 Du skal via dette Link: BILLETTER vælge den eller de billetter du vil købe.

 

 


Grundlovsmødet 2021

En dejlig sommerdag i Byskoven i selskab med Søren Brostrøm og SMUK (foto Hannspeter Blume)

Nye vedtægter og nye i bestyrelserne

Det blev en travl og langstrakt aften for de 50 Tinglev-borgere, der deltog i to generalforsamlinger i Tinglev onsdag den 2. juni 2021.

TinglevForum indledte en ordinær – men dog lidt corona-forsinket – generalforsamling, og vigtigste punkt på dagsordenen var vedtagelsen af nye vedtægter. Det er vedtægter, der beskriver TinglevForum som en forening, der er åben for alle, og dermed er det også vedtægter, der passer til et lokalråd i Aabenraa Kommune.

Käthe Nissen trådte ud af bestyrelsen. Hun har været med lige siden begyndelsen i 2007. Formanden Poul-Erik Thomsen takkede hende for en stor indsats for Tinglev. Der var også blomster og vin til Bodil Andersen, der har forladt bestyrelsen, og Poul Alexandersen, der har været drivkraften i Sti-gruppen.

Nye i TinglevForums bestyrelsen er Conny Søndergaard og Laila L. Christensen.

Efter en kort pause var næste punkt på aftenens dagsorden: Stiftende generalforsamling i TINKA.

TINKA står for Tinglev Kultur- og Aktivitetshus, og med advokat Asbjørn Jakobsen som dirigent blev en ny forenings vedtægter vedtaget. Dermed er foreningen stiftet.

Noget så sjældent som stemmesedler måtte tages i brug, da den første TINKA-bestyrelse skulle sammensættes. Valgt blev Claus Jørgensen, Hans Fr. David, Poul-Erik Thomsen, Preben Christensen og Morten Heilmann. Som suppleanter valgtes Christine Erfurt og Hella Hartung.

Medlemskontingentet det første år blev sat til 100 kroner, men det er dog muligt at købe flere medlemsbeviser, og bestyrelsen skal nu i gang med at sælge endnu flere beviser. Første gang er ved grundlovsarrangementet lørdag den 5. juni i Byskoven.Fælleshus-vedtægter er klar.

Se mere under aktiviteter.

Positiv film om Tinglev

Tinglev Forum har indgået et samarbejde med mediebureauet AD-Media med henblik på at få lavet en film, som skal indgå i markedsføringen af Tinglev og omegn.

Claus Vinther fra AD-Media vil kontakte virksomheder og institutioner den næste uges tid med henblik på at gøre jer klogere på projektet.

Se mere her.

Genskabelse af etape af Olgerdiget

Med finansieringen på plads og myndighedstilladelserne i hus er TinglevForum i samarbejde med Museum Sønderjylland, Arkæologi nu klar til at genskabe en lille del af det 2000 år gamle Olgerdige for enden af Olmersvej i Tinglev.

Se mere under fanebladet aktiviteterhttps://www.tinglevforum.dk/aktiviteter/

____________________

 

Et nyt TINGLEVHUS?

Fælleshus-udvalg vil mødes med alle

På et møde i Fælleshusudvalget blev de mange gode forslag til et nyt samlingssted gennemgået. En liste viste 17 forskellige ideer. Der er dog behov for, at udvalget får en endnu bedre viden om behovet for et nyt forsamlingshus for hele byen, og derfor vil medlemmer af Fælleshus-udvalget nu gerne i kontakt med endnu flere. For tiden skal det foregå i mindre forsamlinger.

Se mere under aktiviteterhttps://www.tinglevforum.dk/faelleshus-udvalg/

__________________

 

TINGLEV SØGER FRIVILLIGE LIVREDDERE KVINDER/MÆND SOM HAR OVERSKUD, GODT HUMØR, OG LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR MENNESKER MED DEMENS

se mere under fanebladet Aktiviteter: Demensvenligt svømmehold