På efterårsmødet i aftes var der mødt ca 120 Tinglevborgere op for at høre Tommy Palmholt fra Aabenraa Fjernvarme give en status på fjernvarme i Tinglev. Der var god spørgelyst og interesse fra de fremmødte, og da først de store tal kom ned på enkeltbrugerniveau blev det mere realistisk og selvom vejen til fjernvarme kan synes lang og det vil betyde en del besværligheder bl.a. p.g.a gravearbejde, SÅ ER TINGLEV KLAR….

Køb din billet her https://www.place2book.com/da/sw2/sales/dw033p7cqx

Fjernvarme i Tinglev

Vandet i ny fjernvarme i Tinglev foreslås opvarmet med el fra vindmøller.

Tinglevforum arbejder forsat på, at der etableres fjernvarme i Tinglev og gerne så hurtigt som muligt. Ved møder med kommunen er det den helt klare opfattelse, at Tinglev bliver udbygget med fjernvarme, som Aabenraa Fjernvarme projekterer og bygger. Det vil også være dem, der forstår driften efterfølgende. Forbrugerne i Tinglev bliver dermed en afdeling under Aabenraa Fjernvarme.

Da vi gerne vil i gang så hurtigt som muligt, foreslår fjernvarmeværket, at vandet i systemet opvarmes med el fra 2-3 vindmøller, som Tinglevafdelingen selv bygger eller der laves en aftale med en eksisterende vindmølleejer om levering af el. Beboere i Tinglev må gerne komme med gode ideer til en placering af eventuelle vindmøller, som kun skal levere strøm til fjernvarme i byen.

Sidenhen kan værket udbygges med varmepumper og evt. overskudsvarme fra biogasanlægget ved Kliplev.

Aabenraa Fjernvarme er i gang, og processen er således

1 step –distributionsnet i byen

2 step – egne vindmøller med strøm til en elkedel / alternativ aftale med en vindmølleejer om køb af el

3 step – investering i varmepumper

4 step – på sigt overskudsvarme fra biogasanlægget ved Kliplev

Når fjernvarmeværket i Aabenraa har deres projektering og beregninger klar, vil der blive indkaldt til et borgermøde – gerne inden jul.

Der må forventes en tilslutningsafgift på 50.000-60.000 kr.

Der er p.t. ca. 850 husstande, som opvarmes med naturgas eller olie i Tinglev by.

Aabenraa Fjernvarme

AFLYSNING

Vores næste arrangement ”Musik og fadøl” er udsat til forsommeren, da det ikke er lykkedes at få to orkestre til den 14. aug. Det ene band havde vi på plads, men det andet er ikke lykkedes endnu. Vi vil derfor hellere udsatte for at sikre os en god musikoplevelse for arrangementet.

Så er der mulighed for at komme i teateret i Tinglev

Der arrangeres igen i år Grundlovsfest i Byskoven.

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag med musik og grundlovstaler. Gratis entr`´é – Alle er velkommen.

På baggrund af sponsoraftaler med Contiga, Vestjysk Bank, SuperBrugsen, Bageriet Kock, coop 365discount, Naturmælk og Aabenraa Kommune er det muligt at sammensætte følgende kulturprogram for 2022:

  • 5. juni: Grundlovs-arrangement på Friluftsscenen i Byskoven med SMUK. Talere er folketingsmedlemmer Pernille Vermund, Nye Borgerlige, og Henrik Dahl, Liberal Alliance.
  • 18. juni: Opera På Grænsen-koncert på Friluftsscenen i Byskoven (Tinglev Forum er ikke arrangør af denne koncert, men alene praktisk hjælper)
  • 6. juli: Teatret Møllen med forestillingen ”Den vægelsindede” på Centerpladsen.
  • 14. august: Musik og fadøl med to bands på Friluftsscenen i Byskoven.
  • 20. november: Teatret Møllen med ”En juleforestilling” med efterfølgende fællesrisengrødsspisning i Tinglev Fritidscenter, Hal 2.

Lad os hjælpe hinanden – og Ukraine, i en krisetid….

Åbent hus på Tinglev’s nye plejehjem

Tinglev filmen vises her

klik på den blå tekst herunder og derefter på åbn

Tinglevfilmen

Indvielse af Olgerdiget

Fredag den 17. september blev et lille stykke genskabt historie indviet. Borgmester Thomas Andresen klippede snoren til den nye seværdighed og museumsinspektør Per Ethelberg, Lisbeth Christensen fra Museum Sønderjylland samt Niels Daubjerg fra Tinglev Forum fortalte om Olgerdiget samt genskabelsen heraf. Herefter blev de fremmødte trakteret med ost fra Naturmælk samt mjød.

Tag gerne turen forbi Olgerdiget ad Tinglev Stien Olger-ruten (den blå rute).

Foto af Hanns Peter Blume
Foto af Hanns Peter Blume

Indvielse af Olgerdiget

De skønneste Toner 2021

Igen i år fik publikum en dejlig oplevelse sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester og Opera på Grænsen, der leverede en fantastisk koncert med uddrag fra klassiske værker, operaer og musik og sang fra film og TV-serier. Flere end 400 trodsede vejrudsigten, der bød på både sol og regn, og fik en eftermiddag, hvor man kunne nyde både samværet og musikken.

Tinglev Forum takker publikum for god opbakning samt vore sponsorer Brdr. Bonnichsen Bolderslev, Aabenraa Kommune, Super Brugsen, Blomsteriet, Bageriet Kock, Contiga, Vestjysk Bank og Naturmælk for jeres støtte. Desuden retter vi en tak til de frivillige hjælpere, som yder en stor indsats, både før, under og efter koncerten.

Fotos er taget af Hanns Peter Blume – Se flere billeder under Aktiviteter

Gratis regnslag til alle på søndag

Hvis nu…

Hvis nu det regner på søndag i Tinglev, så skal vejret ikke tage glæden fra os. Til koncerten DE SKØNNESTE TONER på lille stadion ved Sporthalle kommer Sønderjyllands Symfoniorkester ikke kun med en bil fyldt med instrumenter. Med i lasten er også flere hundrede regnslag.

Det betyder, at der er garanti for gratis regnslag til alle, hvis nu det skulle dryppe fra oven.

Sønderjyllands Symfoniorkester og TinglevForum er enige om, at efter halvandet år med corona-begrænsninger er det ikke et regnvejr, som skal forhindre en gennemførelse af koncerten.

Prøverne forud for søndagens koncert tyder på, at det er et orkester i højt spillehumør, der kommer til Tinglev. Orkestret kommer sammen med de fire sangere fra Opera På Grænsen, Frederikke Kampmann, Francine Vis, Anders Kampmann og Teit Kanstrup.

Koncerten begynder kl. 15.00.

TinglevForum inviterer til koncerten med Sønderjyllands Symfoniorkester og Opera På Grænsen

 

Sommerkoncert med uddrag fra klassiske værker og operaer og musik og sang fra film og TV-serier.

 

 SØNDAG, DEN 8. AUGUST 2021 KL. 15.00 PÅ ZEPPELINVEJ 4 i TINGLEV.

  

Billetsalgets er åbent.

 Du skal via dette Link: BILLETTER vælge den eller de billetter du vil købe.


Grundlovsmødet 2021

En dejlig sommerdag i Byskoven i selskab med Søren Brostrøm og SMUK (foto Hannspeter Blume)

Nye vedtægter og nye i bestyrelserne

Det blev en travl og langstrakt aften for de 50 Tinglev-borgere, der deltog i to generalforsamlinger i Tinglev onsdag den 2. juni 2021.

TinglevForum indledte en ordinær – men dog lidt corona-forsinket – generalforsamling, og vigtigste punkt på dagsordenen var vedtagelsen af nye vedtægter. Det er vedtægter, der beskriver TinglevForum som en forening, der er åben for alle, og dermed er det også vedtægter, der passer til et lokalråd i Aabenraa Kommune.

Käthe Nissen trådte ud af bestyrelsen. Hun har været med lige siden begyndelsen i 2007. Formanden Poul-Erik Thomsen takkede hende for en stor indsats for Tinglev. Der var også blomster og vin til Bodil Andersen, der har forladt bestyrelsen, og Poul Alexandersen, der har været drivkraften i Sti-gruppen.

Nye i TinglevForums bestyrelsen er Conny Søndergaard og Laila L. Christensen.

Efter en kort pause var næste punkt på aftenens dagsorden: Stiftende generalforsamling i TINKA.

TINKA står for Tinglev Kultur- og Aktivitetshus, og med advokat Asbjørn Jakobsen som dirigent blev en ny forenings vedtægter vedtaget. Dermed er foreningen stiftet.

Noget så sjældent som stemmesedler måtte tages i brug, da den første TINKA-bestyrelse skulle sammensættes. Valgt blev Claus Jørgensen, Hans Fr. David, Poul-Erik Thomsen, Preben Christensen og Morten Heilmann. Som suppleanter valgtes Christine Erfurt og Hella Hartung.

Medlemskontingentet det første år blev sat til 100 kroner, men det er dog muligt at købe flere medlemsbeviser, og bestyrelsen skal nu i gang med at sælge endnu flere beviser. Første gang er ved grundlovsarrangementet lørdag den 5. juni i Byskoven.Fælleshus-vedtægter er klar.

Se mere under aktiviteter.

Positiv film om Tinglev

Tinglev Forum har indgået et samarbejde med mediebureauet AD-Media med henblik på at få lavet en film, som skal indgå i markedsføringen af Tinglev og omegn.

Claus Vinther fra AD-Media vil kontakte virksomheder og institutioner den næste uges tid med henblik på at gøre jer klogere på projektet.

Se mere her.

Genskabelse af etape af Olgerdiget

Med finansieringen på plads og myndighedstilladelserne i hus er TinglevForum i samarbejde med Museum Sønderjylland, Arkæologi nu klar til at genskabe en lille del af det 2000 år gamle Olgerdige for enden af Olmersvej i Tinglev.

Se mere under fanebladet aktiviteterhttps://www.tinglevforum.dk/aktiviteter/

____________________

 

Et nyt TINGLEVHUS?

Fælleshus-udvalg vil mødes med alle

På et møde i Fælleshusudvalget blev de mange gode forslag til et nyt samlingssted gennemgået. En liste viste 17 forskellige ideer. Der er dog behov for, at udvalget får en endnu bedre viden om behovet for et nyt forsamlingshus for hele byen, og derfor vil medlemmer af Fælleshus-udvalget nu gerne i kontakt med endnu flere. For tiden skal det foregå i mindre forsamlinger.

Se mere under aktiviteterhttps://www.tinglevforum.dk/faelleshus-udvalg/

__________________

 

TINGLEV SØGER FRIVILLIGE LIVREDDERE KVINDER/MÆND SOM HAR OVERSKUD, GODT HUMØR, OG LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR MENNESKER MED DEMENS

se mere under fanebladet Aktiviteter: Demensvenligt svømmehold