2020

AFLYST – AFLYST – AFLYST – AFLYST

_______________________

De skønneste toner

Publikum trodsede corona’en og kom til den dejligste koncert på plænen på Zeppelinvej. En super god dag med masser af dejlig musik og varme.
Tak til Hanns Peter Blume for dejlige billeder.
Tak til alle vore sponsorer – uden dem kunne vi ikke gøre dette.

 

_______________________

Billetter se nedenfor……

_______________________

TinglevForum inviterer til ”De skønneste toner”.

Koncerten er med Sønderjyllands Symfoniorkester og Opera På Grænsen

 

SØNDAG, DEN 9. AUGUST 2020 KL. 15.00 PÅ SPORTSPLADSEN VED ZEPPELINVEJ.

 

På grund af Covid-19 og med de aktuelle udmeldinger, kan der desværre kun sælges 400 billetter.

 

Der er derfor heller ingen salg af billetter ved indgangen

TinglevForum vil til gengæld sælge billetter på centerpladsen lørdag, den 8. august mellem kl. 10.00 og 14.00.

 

FOR MEDLEMMER AF TINGLEVFORUM KØBES BILLETTER HER: Place2Book 

For medlemmer er prisen pr. billet 200,- kr.

Medlemmer med Guldkort og Familiekort samt Guld Erhvervskort og foreninger, skal løse billet/billetter selv om disse grupper har gratis adgang.

Billetsalget lukker den 8. august 2020 kl. 16.00.

 

FOR IKKE MEDLEMMER KØBES BILLET VIA DETTE LINK: Ticketmaster

Pris pr. billet vil være 250,- kr.

Billetsalget lukker den 7. August 2020 kl. 20.00

_______________________

16. juni 2020

Dejlig dag i byskoven og som altid var Hanns Peter Blume der med sit kamera

 

 

___________________________

___________________________

TinglevForum’s Generalforsamling 2020

Referat af generalforsamlingen den 11. – 15. maj 2020

Referat i henhold til dagsorden

1. Valg af dirrigent/referent

Bodil Andersen

2. Beretning om TinglevForums virksomhed

Formanden fremlægger bestyrelsens beretning.

Beretningen blev stillet til debat og der indkom følgende kommentarer:

Hans F. David:Det er vigtigt at ”Opera på grænsen” fortsætter og han foreslår, at unge musikalske talenter fra vort område, får chancen denne dag for at give deres bidrag.. Det kunne være med til at give de unge en chance foran et større publikum og samtidig trække ekstra publikum for et mere varieret musikvalg.

Hinrich Jürgensen:
Vi skal gøre alt for at ”Opera på grænsen” fortsætter, selv om det er op ad bakke, men det er stort set de sidste store kulturelle højdepunkter der er tilbage i Tinglev.

Bestyrelsesberetning 2019 blev godkendt.
De fremsatte forslag vil indgå i bestyrelsens fortsatte arbejde.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Kassereren fremlægger regnskabet for TinglevForum, der udviser et driftsoverskud på kr. 26.951.og beholdninger på kr. 339.323. 

Regnskabet for 2019 blev godkendt. 

4. Indkomne forslag

Ingen 

5. Valg

Til bestyrelsen for TinglevForum er Poul-Erik Thomsen, Preben Christensen og Käthe Nissen blevet foreslået til genvalg. De modtager genvalg.

Til nyt medlem af bestyrelsen er foreslået Morten Heilmann Sørensen. Han valgtes.

Til suppleant er foreslået Hans Holst Jacobsen Han valgtes.

Der er ikke indkommet forslag til 2. suppleant, og den står derfor vakant.

Der er ikke modtaget forslag om andre til bestyrelsen, og der er ikke indgået forslag om fravalg af foreslåede personer.

TinglevForum byder skoleleder Morten Heilmann Sørensen velkommen i bestyrelsen.

6. Valg af revisor

Revisionscentret Aabenraa blev genvalgt som revisor.

7. Eventuelt

          Til Andelsselskabet Tinglev Fælleshus indtræder

          Poul Erik Thomsen

          Claus Bruun Jørgensen

          Hans Friedrich David

          André Christensen

          Betina Westergaard

Morten Heilmann Sørensen indtræder i gruppen Tinglevs Forbindelser

 

Tinglev, den 14.05.2020

Bodil Andersen, dirrigent og referent

13/5 AFTEN – RESULTATET AF VALGET

Til bestyrelsen for TinglevForum er Poul-Erik Thomsen, Preben Christensen og Käthe Nissen blevet foreslået til genvalg. De modtager genvalg.

Til nyt medlem af bestyrelsen er foreslået Morten Heilmann Sørensen. Han er valgt.

Til suppleant er foreslået Hans Holst Jacobsen. Han modtager valget.

Der er ikke indkommet forslag til 2. suppleant, og den står derfor vakant.

Der er ikke modtaget forslag om andre til bestyrelsen, og der er ikke indgået forslag om fravalg af foreslåede personer.

TinglevForum byder skoleleder Morten Heilmann Sørensen velkommen i bestyrelsen.

De valgte mødes torsdag med henblik på en konstituering.

 

13/5 2020 BERETNING OG REGNSKAB GODKENDT ELLER FORKASTET OG VALG TIL BESTYRELSEN MED FORSLAG FRA BESTYRELSEN

Kære medlemmer.

Bestyrelsesberetning og regnskab for 2019 er godkendt.

Forslag vil indgå i bestyrelsens fortsatte virke.

Efter generalforsamlingens vedtægter går TinglevForum nu over til valg.

På valg er:

Poul-Erik Thomsen (modtager genvalg)

Preben Christensen (modtager genvalg)

Käthe Nissen (modtager genvalg)

Allan Muus (afgår uden for tur)

Bestyrelsen foreslår til bestyrelsen:

Morten Heilmann Sørensen

Andre forslag til bestyrelsen modtages på petkom@stofanet.dk

(husk at opnå bekræftelse på opstilling fra den person du foreslår)

Som suppleant foreslår bestyrelsen:

Hans Holst Jacobsen

Forslag til anden suppleantpost modtages.

(husk at opnå bekræftelse på opstilling fra den person du foreslår)

I tilfælde, hvor der er flere i forslag til posterne, skal der stemmes. Det er alle medlemmer, der er stemmeberettigede, og stemmer skal sendes til petkom@stofanet.dk.

Der kan bringes i forslag indtil onsdag 20.00. Derefter offentliggøres de opstillede på www.tinglevforum.dk, og i tilfælde af afstemning, skal denne være afsluttet torsdag 09.50.

Sam Amtoft:

Jeg foreslår: Genvalg af bestyrelsen og af bestyrelsens forslag til ” indgår” i bestyrelsen samt forslag til ”supplant”

Grete Grube

Foreslår genvalg

 

12/5 2020 SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER

Fra Hans F. David:

Hej,

Beretning og regnskab er hermed godkendt.

Mht. “Opera på grænsen”, da er det vigtigt, at dette arrangement fortsætter.

Da opera ikke interesserer alle, kan jeg foreslå, at unge musikalske talenter fra vort område, får chancen denne dag for at give deres bidrag.

Det kunne eksempelvis være:

Christine Schmidt, violin

Hans-Uwe Jepsen, trompet

Sofie Emilie Kjærgaard, klassisk og rytmisk sang

Lisa Maria Elvang, cellist

Det kunne være med til at give de unge en chance foran et større publikum og samtidig trække ekstra publikum for et mere varieret musikvalg.

 

Fra Hinrich Jürgensen:

Mojn
Først vil jeg sige tak for en god og fyldestgørende beretning.
Jeg er meget enig i de ting der bliver nævnt.
Hvad angår dit spørgsmål, hvad der skal ske med musikarrangementer og iser med “Opera På Grænsen”, så synes jeg, at vi skal gøre alt for at fortsætte. Jeg ved godt, at det er op ad bakke, men det er stort set de sidste store kulturelle højdepunkter der er tilbage i Tinglev.

Så til årsregnskab.

Jeg går udefra, at det er en trykfejl.
Der står:
Resultat, årets overskud.   kr. 26.591
Længere nede står der:
Årets resultat.    Kr. 26.951
Det rigtige tal er nok kr. 26.951

 

TinglevForum rettelse den 12/5 2020 vedr. regnskabet: Tallet er korrigeret til 26.951.

 

11/5 2020 BESTYRELSESBERETNING:

Velkommen til generalforsamling i TinglevForum 2020. Ifølge vedtægterne skal den afholdes senest med udgangen af marts, men særlige omstændigheder i samfundet med et forsamlingsforbud betød, at generalforsamlingen blev udsat til mandag den 11. maj.

TinglevForum havde håbet på, at det blev muligt at gennemføre generalforsamlingen i Byskoven, men forsamlingsforbuddet er fortsat gældende, og derfor bliver det en noget alternativ afvikling. Alligevel håber vi på manges deltagelse.

Generalforsamlingen er indkaldt med tre ugers varsel, og den har www.tinglevforum.dk som platform med petkom@stofanet.dk som mailadresse.

Ny Grønningen

I et tilbageblik på 2019 er det med stor tilfredshed, at Tinglev også i fremtiden har et plejecenter. Ny Grønningen er vedtaget af byrådet, og placeringen ligger fast.

For TinglevForum har det været vigtigt at holde fast i, at byen skal have de bedst mulige forhold for de ældre, der har brug for pleje, og TinglevForum har arbejdet for, at et nyt Grønningen også – som det gamle – kommer til at ligge midt i byen.

Ny Grønningen-projektet er et eksempel på et forbilledligt samspil mellem politik, forvaltning, personale og frivillige i Tinglev. Det kan repræsentanter for forvaltningen og fra Gl Grønningen tage æren for. Det er sådan, det skal gøres.

TinglervForum bifalder placeringen på den tidligere fodboldbane, der muliggør, at beboerne fortsat kan mærke det pulsslag, der kommer fra de handlende på Centerpladsen og fra børn fra skoler og børnehaver, og Ny Grønningen får Byskoven som en have.

En skønhedsplet på Ny Grønningen er den adgangsvej, der ensidigt er besluttet på rådhuset i Aabenraa. TinglevForum protesterede mod nedrivningen af den gamle, danske børnehave, der er et stykke historie i byens dansk-tyske fortid.

Det var da også en mærkelig måde at fejre 100 året for genforeningen på.

TinglevForum gjorde også opmærksom på, at de forhold, som en nabo til børnehaven får, ikke er acceptable, og Aabenraa Kommune burde have fundet en anden løsning på en til- og fra-vej til Ny Grønningen.

Men som bekendt: Man kan ikke vinde hver gang. Og nu handler det om at få skabt et nyt plejecenter, der bliver en stærk side af Tinglev. Til det hører, at Hjemmeplejen også får de bedst muligt betingelser.

Fantastisk stisystem

TinglevForum glæder sig også over, at Stigruppen fortsætter det, der virkelig er et langt, sejt træk. Desværre er der endnu mange, der ikke har opdaget, at Tinglev har et fantastisk stisystem rundt omkring byen. Med vedholdenhed lykkes det også Stigruppen at få bedre og bedre betingelser for sit virke.

Stigruppen er dog – som alle andre vil være det – magtesløs i forhold til staten. Det er håbløst at få en helt berettiget adgang til det lille stykke jernbane, der kunne sikre de gående mod hurtige biler på Todsbølvej, når de bevæger sig ud på Amalienborgruten.

I det hele taget er det tankevækkende, at borgernes lokalråd er som et uønsket irritationsmoment for staten. Det gælder i Tinglev i forhold til Banegården og i forhold til Hovedgaden fra rundkørsel til rundkørsel og altså også for et lille stykke nedlagt jernbane.

Med planerne om et dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg er der derfor grund til at frygte, at staten vil være fuldstændig tonedøv overfor lokale ønsker om en fortsat forbindelse hen over eller under dobbeltsporet. Ikke mindst forholdene for rideklubben skal sikres.

Vi opfordrer lokale medlemmer af Folketinget til at være opmærksom på ”denne døde vinkel” i demokratiet.

Stædig indsats

En betydelig udfordring i 2019 har været bestræbelserne på at genskabe et lille stykke af Olgerdiget og dermed præsentere en ny turistattraktion. Selv med solid støtte fra museet i Haderslev har det været op ad bakke, og på et tidspunkt var det, som om afslag fra fonde stod i kø.

Det er især Niels Daubjerg, der i TinglevForum-bestyrelsen har kæmpet den kamp. Han og den øvrige bestyrelse har kunnet undre sig over, at det har været så vanskeligt – til tider endda håbløst – at skabe en nødvendig opbakning fra forvaltning og byråd og fra turistbranchen.

Olgerdiget er den første af fire grænser i landsdelen. Den første, der skulle virke som en skillelinje mellem folkeslag i et grænseland. Så fulgte Dannevirke, siden Kongeå-grænsen inden den nuværende 1920-grænse. Netop i 100-året for genforeningen var det oplagt at indvie et stykke Olgerdige.

Det er 12 meter af en vold, der var 12 kilometer lang og af museumsfolk betegnes som Danmarks største fortidsminde. Genskabelsen skal opføres, hvor der allerede er informationstavler.

Og heldigvis ser det ud til, at vedholdenhed nu belønnes. Det, der kan blive områdets stærkeste turistmagnet, skulle gerne omtales i bestyrelsesberetningen for 2021 som noget, der er.

Anden søndag i august

Som koncert-arrangør har Tinglev oplevet modgang i bestræbelserne på at gøre den anden søndag i august til en musikalsk oplevelse for de mange i grænselandet med Sønderjyllands Symfoniorkester og Opera På Grænsen.

Koncerten i 2018 var tæt ved at drukne i regn. I 2019 regnede det igen, og det blev nødvendigt at rykke indendørs. Men ”De smukkeste toner” er altså en udendørs-oplevelse, og derfor venter vi nu på noget mere solskin.

I skrivende stund er det andet end vejret, nemlig et forsamlingsforbud, der er årsag til, at ”De smukkeste toner” helt bliver aflyst i 2020.

Den bestyrelse, der vælges på denne generalforsamling, skal tage stilling til, om ”De smukkeste toner” skal fortsætte.

Hvad mener du?

Under alle omstændigheder vil TinglevForum meget gerne udtrykke en påskønnelse af den indsats, som frivillige bidrager med. Uden den indsats ingen arrangementer.

Samtidig ønsker TinglevForum også at udtrykke en taknemlighed over for de virksomheder og forretninger, der med deres sponsorater er en forudsætning for, at Tinglev i det hele taget kan tilbyde historiske og kulturelle oplevelser til byens borgere og grænselandet som helhed.

Tak!

Protest

For TinglevForum har arbejdet med den stort anlagte udviklingsplan for Tinglev været en meget stor skuffelse, og hvor Ny Grønningen-projektet står som det gode eksempel på et godt samarbejde mellem kommune og frivillige, så er udviklingsplanen det stik modsatte. Et skrækeksempel.

Det er ikke i nærheden af de godt fem millioner kroner, der er bevilget til fremskridt i Tinglev, der også kommer Tinglev til gavn. Det vil være omkring en million kroner, der går til konsulenter, og forvaltningens forbrug af konsulenter i dette projekt harmonerer på ingen måde med de frivillige, ulønnedes indsats.

Samtidig er tidsplanen skredet så meget, at hele projektet ganske enkelt er blevet utroværdigt. Det er ikke mindst gået ud over Centerpladsen, hvor en forbedring og modernisering ellers i den grad haster. Det er pladsen, der med perfekte parkeringsforhold skal få endnu flere af de 5.000 bilister, der hver dag kører på Hovedgaden, til at handle i Tinglev.

I stedet ligger den hen og ligner et bombekrater eller en kopi af de 1000 søers land.

Mange, der kastede deres energi ind i opbygningen af en udviklingsplan, har siden mistet deres engagement, og samlet set står Tinglev tilbage som taber.

Nye udfordringer

Der venter Tinglev store opgaver i 2020 og 2021.

 • Centerpladsen skal være færdig i 2020
 • Ny plan for 1905-bygningen, der ikke skal rives ned
 • Ny version af Friluftsscenen med bedre forhold for publikum og især for børn
 • Et fælleshus for Tinglev (hvor Gl. Grønningen ligger nu)
 • Positiv udvikling for Tinglev Fritidscenter, inklusiv svømmebad
 • Et nyt boligområde efter bæredygtighedsprincipper (Sommerfuglekvarteret)

Smil og debat

Bestyrelsesberetningen slutter med tilbud om et lille smil.

 

Blomsterkummeudvalget lever stille. Men smukt. Nogle ganske få medlemmer, der sørger for, at Tinglev også er pyntet med smukke blomster. Andre sørger for at vande, når det er tørt.

I forbindelse med ”Ren Dag” 2019 var det dejligt at se, at så mange børn mødte op. Det må også være en målsætning, at arbejdet for at skabe endnu bedre betingelser og muligheder for børnene bliver en hovedsag for TinglevForum.

Hvordan kan vi udnytte, at vi har tre skoler på stribe side om side med en stor viden om undervisning i en nærliggende forvaltning? En time i sønderjysk om måneden er et bud.

Både når det gælder medlemskabet af bestyrelsen og i hele det frivillige arbejde er tidspunktet derfor nu det helt rigtige for et begyndende generationsskifte.

Hermed er bestyrelsesberetningen 2020 til debat.

 

Generalforsamling – beretning for regnskabet for 2019 v/kassereren.

Denne beretning er en skriftlig beretning for regnskab 2019 med et udtræk af regnskabets hovedpunkter. Hele regnskabet ligger på hjemmesiden.

Regnskabet er revideret og godkendt af Revisionscentret Aabenraa.

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningen aktiver, passiver og finansielle stilling.

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

Resultat, årets overskud                     kr.        26.951,00

Aktiver, indestående på bank m.m. kr.      339.323,00

Egenkaptal,                                               kr.       59.506,00

Resultatopgørelse for året 2019

Kontingenter og sponsorater              kr.        40.600,00

Arrangementer                                        kr.        22.906,00

Projekter                                                    kr.       -17.598,00 Nettounderskud udlignet

Administrations omkostninger           kr.       -18.957,00

Årets resultat                                            kr.        26.951,00

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver, bankindestående m.m.          kr.      339.323,00

Passiver, egenkapital                              kr.        59.506,00

Hensatte forpligtigelser

Foreningsdag                                             kr.        12.317,00

Områdefornyelse 2019-2020                  kr.      200.000,00

Kortfristet gæld

Revision                                                       kr.          5.000,00

Forudbetalte arrangementer                kr.        62.500,00

Passiver i alt                                               kr.      339.323,00

Noter

Arrangementer. Indtægter incl. sponsorater Kr. 225.961,00. Udgifter kr. 203.055,00.

Stigruppen. Indtægter kr. 37.606,00. Udgifter kr. 97.362,00. Nettounderskud kr. 9.254,00.

Foreningsdagen. Saldo 31.12.19 kr. 12.317,00.

Områdefornyelse – administreres for Aabenraa Kommune – kr. 200.000,00

Et positivt regnskab båret af medlemsbetalinger, sponsorater og frivillige hjælpere.

 

___________________________

 

TinglevForum GENERALFORSAMLING

PÅ WWW.TINGLEVFORUM.DK I UGE 20.

Mandag fra 10.00:

Bestyrelsesberetning og regnskab

Tirsdag fra 10.00: 

Spørgsmål og kommentarer – sendes tipetkom@stofanet.dk

Bringes efterfølgende på www.tinglevforum.dk

Onsdag fra 10.00: 

Beretning og regnskab godkendt eller forkastet?

Valg til bestyrelsen med forslag fra bestyrelsen.

Forslag til valg modtages på petkom@stofanet.dk

Torsdag fra 10.00:

Resultatet af valg

Eventuelt

– herunder forslag til bestyrelse for nyt fælleshus

– TinglevForum og udviklingsplanen

– forslag fra borgerne modtages på petkom@stofanet.dk

Fredag fra 10.00:  

Referat af generalforsamling på www.tinglevforum.dk.

Der orienteres om generalforsamlingen på facebook og direkte til medlemmerne, men det er www.tinglevforum.dk, der er gældende for afviklingen af generalforsamlingen.

Se regnskab 2019 her: Regnskab 2019

 ___________________________

GENERALFORSAMLING

MANDAG DEN 11. MAJ 2020

Afviklingsform

A. Under forudsætning af, at forsamlinger op til 50 er tilladt,

er generalforsamlingen henlagt til friluftsscenen

i Byskoven kl. 16.30.

Der vil være opstillet stole med passende mellemrum,

og der vil ingen servering være, men det er tilladt selv at

medbringe mad og drikke.

B. Generalforsamlingen afvikles på www.tinglevforum.dk

Og via mails med

bestyrelsesberetning og regnskabsaflæggelse mandag,

der er debat tirsdag.

Onsdag er der valg til bestyrelsen.

Torsdag eventuelt indkomne forslag.

Mailadresse: petkom@stofanet.dk.

Forslag til emner til debat modtages senest den 4. maj.

Til bestyrelsen genopstiller Käthe Nissen og Allan Muus ikke.

Forslag til nye medlemmer af bestyrelsen modtages gerne.

Hermed er generalforsamlingen varslet. Afviklingsform A eller B

vil blive meddelt senere.

Se regnskab 2019 her: Regnskab 2019

___________________________

Afstemningsfesten – 100 års genforening – Søndag, den 9. februar kl. 13.30-16.30

 • En dejlig eftermiddag i Tinglev Fritidscenter med:
 • Afstemningsudstilling arrangeret af Gallery Nexus og Tinglev Lokalarkiv.
 • Dejlig genforeningsmusik af Tinglev Brandværnsorkester med fællessang.

Præsentation af bogen “Den delte by” en stor success.

 • Flot sønderjysk kagebord fra bager Kock.
 • Uddrag af radio-interview med slagtermester Alfred Jespersen og bagermester Rasmus Møller: radiointerview
 • Adde og Rasmus se video på TinglevForums Facebook 
 • Festtale v/Leif Maibom.
 • Skolekammerater af Dirch og Kjeld Petersen: Sketch med Alex Bødiker og Leif Maibom 
 • Tak for en rigtig dejlig eftermiddag

___________________________

AFSTEMNINGSFEST Søndag, den 9. februar kl. 13.30-16.30 i Tinglev Fritidscenter hal 2. 

Kom med til en hyggelig eftermiddag, hvor afstemning og genforening er i centrum – både musikalsk, visuelt og gennem fortællinger. Alle er velkomne Gratis entré – billet til kaffebord kr. 50,- som bestilles via Place2book via dette link: Billet til kaffebord

 

___________________________

Fra borgermøde om Grønningens gamle bygninger den 22. januar 2020 (se billederne fra PowerPoint præsentationen under dette link https://www.tinglevforum.dk/aktiviteter/ )

Borgermøde om Grønningens gamle bygninger

 

Aabenraa Kommune inviterer til borgermøde i Borgerhuset i Tinglev onsdag den 22. januar kl. 17.00.

 

Mødet omhandler Grønningens gamle bygninger på Grønnevej 42.
Om få år rykker Grønningen Plejehjem i Tinglev til en ny adresse. Derfor vil vi nu i samarbejde med jer finde ud af, hvad der skal ske med de eksisterende bygninger på Grønnevej 42.

 

Borgere i Tinglev har tidligere drøftet muligheder for at skabe et nyt samlingssted for byens borgere. Kunne Grønnevej 42 danne rammer for et nyt forsamlingshus? Hvad synes I?

 

Kom til borgermøde den 22. januar kl. 17 i Borgerhuset, Tinglev Midt, hvor Borgmester Thomas Andresen og relevante fagpersoner vil være til stede.