TinglevStierne

[layerslider id=”3″]

Tinglevstierne med udgangspunkt fra centerpladsen

Rød sti: Kælkebakke-ruten, 3,1 km, Gul sti: Mosevang-ruten, 4,6 km, Grøn sti: Tinglev vest-ruten, 4,4 km, Orange sti: Amalienborg-ruten, 7,3 km, Blå sti: Olger-ruten, 10,9 km. Afkortet 4,31 km, Byskovsti, 0,8 km

OLGER-stien · 11,3 KM eller 4,3 KM

Gå i retning af Stationen og drej til venstre ad Stationsvej. Gå op ad stien op mod Aabenraavej og fortsæt over viadukten. Kryds Mads Clausens Vej og fortsæt ad cykelstien langs Aabenraavej.

Ved hegnshjørnet mod Mærsk Container Industri kan du ”klippe ruten over”, så du ikke går helt ud til rundkørslen og til Almstrup. Så er ruten kun 4,3 km.

ELLERS følg stien mod Bjerndrup og drej til højre mod Mærsk/Danfoss. 100 meter inden portnerbygningen drejes til venstre ad den gamle Bjerndrupvej. Tag et hvil på bænken ved info-pavillonen om Olger-diget. Følg den asfalterede vej til den nye Bjerndrupvej. For enden af denne drejes til venstre og efter 200 meter drejes til højre til markvejen mod Almstrup. Følg markvejen og drej til venstre, når du kom­mer til den asfalterede vej ved Almstrupgård. Følg vejen ca. 400 meter og drej til venstre ad Almstrupmarkvej. Følg vejen til du kommer til Bjerndrupvej, som krydses, og du drejer til højre ad cykelstien mod Tinglev.

Hvis du har klippet ruten over eller været på den lange rute over Almstrup: Ved hegnshjørnet ved Mærsk Container Industri drejer du ind på græsstien og følger den. Kryds det nedlagte jernbanespor og fortsæt langs kanalen indtil du når udgangen til Savværksvej. Tag et hvil og studer fugle- og dyrelivet over Tinglev Nørresø – enten på bord-/bænken bag Elementfabrikken eller på fugletårnet ved Savværksvej. Følg Savværksvej og derefter til venstre ad Mads Clausens Vej. Fortsæt ad J. Schilgen Vej. Drej ind på Lillegade Gå gennem Byskoven. Kryds Grønnevej og fortsæt ad Centerforbindelsen til Centerpladsen.

TINGLEV VEST-stien · 3,8 KM.

Start på centerpladsen og gå gennem smøgen mellem Superbrugsen og fitness-centret. Drej til venstre ad Kastanievej og fortsæt til højre mod Tinglev Midt. Ved det gamle Grønningen drejes mod Grønnevej. Drej til højre og gå mod lyskrydset. Følg pilene til stien til kirkegårdens sydgrænse. Drej til højre mod Kirkevej. Kryds Kirkevej. Fortsæt ad Sneppevænget og derefter stien langs plænen syd for Ternevænget. Fortsæt mod nord, hvor du passerer Grubes skulpturpark. Kryds Hovedgaden og drej mod vest ad fortov og cykelsti. Drej op ad Gl. Vippelvej og derefter ind på Bygmarken. Efter 150 meter følges den asfalterede sti mod øst, indtil du når Nørremarken. Vejen følges og du passerer Tinglevhallerne og skaterbanen og fortsætter ad Nørreagervej. Drej ind på Realskovevej, kryds Hovedgaden og slut på Centerpladsen.

KÆLKEBAKKE-stien· 2,6 KM.

Start på centerpladsen og gå gennem smøgen mellem Superbrugsen og fitness-centret. Drej til venstre ad Kastanievej og fortsæt til højre mod Tinglev Midt. Ved det gamle Grønningen drejes mod Grønnevej. Drej til højre og gå mod lyskrydset. Følg pilene til stien til kirkegårdens sydgrænse. Fortsæt ad stien til Sønderskovvej. Kryds Sønderskovvej og fortsæt ad grusstien mod søen. Ved søens sydgrænse følges stien mod øst og gå i retning af Sønderskov Børnehave. Kryds Sønderskovvej og drej ind på Skovfennen og derefter Skovvangen ca. 100 meter. Drej ind ad stien mod Tinglev Byskov. Gå gennem Byskoven og til Grønnevej-udgangen.  Kryds Grønnevej og fortsæt ad Centerforbindelsen til Centerpladsen.

MOSEVANG-stien · 4,5 KM

Start på centerpladsen og gå gennem smøgen mellem Superbrugsen og fitness-centret. Drej til venstre ad Kastanievej og fortsæt til højre mod Tinglev Midt. Ved det gamle Grønningen drejes mod Grønnevej. Drej til højre og gå mod lyskrydset. Følg pilene til stien til kirkegårdens sydgrænse. Fortsæt ad stien til Sønderskovvej. Kryds Sønderskovvej. Drej til højre ad stien mod vest og derefter mod syd, hvor du passerer øst om søen. Fortsæt mod syd. Følg stien hele vejen syd om Persillegade-kvarteret. Fortsæt til trafikslusen mod Flensborg Landevej. Drej mod syd ad cykelstien. Drej ind ad Mosevang. Fortsæt ad Tinglev Søvej. Kryds Sønderskovvej og fortsæt ad Lillegade Gå gennem Byskoven. Kryds Grønnevej og fortsæt ad Centerforbindelsen til Centerpladsen.

AMALIENBORG-stien, 7,3 km

Gå i retning af Stationen og drej til venstre ad Stationsvej. Passér viadukten og fortsæt ad Todsbølvej til den nedlagte jernbaneoverskæring.Drej til venstre ad parallelvejen til jernbanen. Drej til venstre (her lå Amalienborg!!) mod den lille skov. Følg pilene i skoven og følg skellet mod den næste lund. Følg stien mod nord i lunden og fortsæt på den nordgående skelkrone.
VIS HENSYN TIL LODSEJEREN (og dyrelivet i det høje græs): FØLG SPORET OG SKYD IKKE GENVEJ OVER MARKEN!
Drej til venstre for enden af græsmarken. Drej til venstre, når skellet holder op. Tag evt. et hvil på bord/bænken. Nu følges den faste markvej mod Vippel. Drej til højre ved Beredskabsvejen og følg asfaltvejen til Vippelstien. Følg Gl. Vippelvej og derefter ind på Bygmarken. Efter 150 meter følges den asfalterede sti mod øst, indtil du når Nørremarken. Vejen følges og du passerer Tinglevhallerne og skaterbanen og fortsætter ad Nørreagervej. Drej ind på Realskolevej. Kryds Hovedgaden og slut på Centerpladsen.

BYSKOV-stien, 0,8 KM

Start ved skovhuset og følg pilene rundt i skoven.