TinglevStierne

[layerslider id=”3″]

 

Velkommen som bruger af TinglevStierne

Med udgangspunkt fra cykelskuret på Tinglev Midt, nord for biblioteket, har en stigruppe under Tinglev Forum foreløbig udpeget fire stiforløb, som anbefales benyttet.

Det er stigruppens mål, at stiforløbene kan findes og følges på følgende grundlag:

· Opslagene i Cykelskur Nord på Tinglev Midt

· Her på hjemmesiden – www.tinglevstierne.dk

Der udgives således ikke brochurematerialer. Eventuelle supplerende oplysninger vil fremgå af de QR-koder, der er optrykt på hjemmesiden eller opsat på områder af særlig interesse.

Tjek eventuelt dine præstationer ved at benytte en Endomondo-app.

stierne-indv-2

 

Naturens færdselsregler, adgang og hensyn

Det er vigtigt, at vi behandler naturen varsomt og tænker os om, dels af hensyn til naturens
planter og dyr og dels af hensyn til de grundejere, som ejer og lever af naturen.
Vi har alle ret til at færdes i naturen. Men i Danmark er der regler for, hvordan vi må færdes.

· Du må cykle og gå på veje og stier i skovene
· I offentlige skove må du også gå udenfor stierne, men ikke cykle.
· Du må cykle og gå på alle anlagte veje og stier i det åbne land, også selvom der er opsat skilte med ”privat vej”.
· Du må færdes til fods på græsarealer, altså udyrkede arealer, der ikke er hegnede. Det gælder dog ikke bræmmer langs vandløb.
· Færdsel sker på eget ansvar.
· Husk at hunde skal føres i snor hele året, når du færdes i det åbne land

siterne-indv-1