2015

Foredrag: Den tavse tragedie

Onsdag d. 4. november kl. 19.00 i Tinglev Skoles Aula 

– En kvinde fra Tinglev mistede syv familiemedlemmer ved katastrofen på Haderslev Dam for godt 50 år siden.

– En af dem, der reddede liv, bor i dag i Tinglev. Han var dengang en kun 10-årig dreng.

Foredragsholder: Poul-Erik Thomsen, journalist og politisk kommentator

Entre kr. 50,-

_________________________

Referat fra Efterårsmødet d. 20. okt. 2015

Foruden bestyrelsen er der ca. 40 personer tilstede.

Poul Erik Thomsen (PET) byder velkommen og fortæller om TinglevForums aktiviteter i  foråret/sommeren 2015. Foreningen er gået ud af sæsonen med et underskud på ca. 70.000,- kr. som man vil forsøge at dække ved hjælp af følgende aktiviteter:

– PET holder et foredrag i aulaen på Tinglev Skole om ”Den tavse tragedie” på Haderslev dam.

– Et anderæs-løb, som skal gennemføres i området omkring Beredskabsstyrelsen, hvor der også vil være musik og salg af øl, vand og grillpølser. Løbet skal afvikles i løbet af foråret 2016. Forud for ræset vil der blive solgt ænder efter samme princip som lodsedler.

Diskussioner i forhold til dagsorden:

1. Skal TinglevForum fortsat arrangere koncerter i Tinglev?

Deltagerne giver udtryk for, at det fortsat er vigtigt med kulturelle tilbud i Tinglev og foreslår følgende:

 • Det er nok med to store koncerter. Grundlovsarrangementet kunne evt. gennemføres med lokale ”kunstnere”, f.eks. Tinglev koret.
 • Man skal være bedre til at koordinere arrangementer med andre foreninger i byen for at undgå dobbeltarrangementer.
 • Der efterlyses koncerter til et yngre publikum og børnefamilier
 • Prisen på kaffe og kage skal forhøjes
 • Der skal holdes fast i arrangementer med ”Opera på grænsen”

PET oplyser, at Symfoniorkesteret er reserveret til dn 14. august 2016 sammen med Opera på grænsen.

2. Gæstegiveri

Gwyn Nissen (GN) informerer om status på posthusprojektet, som bliver finansieret af  en gruppe lokale håndværkere:

 • Der skal findes økonomi til ombygning og modernisering af køkken, ca. 2 mio kroner.
 • 1 mio. skal findes i fonde, 1 mio. skal samles ind blandt borgerne i Tinglev (salg af folkeaktier, husstandsindsamling, o.l.)
 • Der skal etableres en støtteforening, der skal arbejde med professionelle fonde
 • Stedet skal drives af en bestyrelse og en forpagter
 • Der bliver holdt et borgermøde i lokalerne inden udgangen af 2015

3. Er der opbakning til et moderne ridecenter

Holger Holm fra Tinglev Rideklub opfordrer til et bedre samarbejde blandt foreningerne i Tinglev for at samle kræfterne. Han foreslår en paraplyorganisation, der samler trådene for alle foreninger og hjælper med at styrke kommunikationen foreningerne imellem.

Rideklubbens eget projekt er lagt på is i øjeblikket, da der stadigvæk arbejdes på at samle penge til gennemførelsen.

PET informerer om, at TinglevForum får en ny hjemmeside, og at der etableres en fælles kalender, hvor alle foreninger kan registrere deres aktiviteter.

4. Udviklingsplan for Tinglev

Bo Riis Duun fra Aabenraa Kommune præsenterer udviklingsplanen for Tinglev for 2016. Han henviser til landsbyplaner Esbjerg, Kolding og Assens Kommune og opfordrer borgerne i Tinglev til at finde inspiration til byfornyelse og – forskønnelse. Det er vigtigt at man i byen bliver enig om et fælles projekt.

5. Borgmesterens kommentar

Thomas Andresen anerkender de projekter, der er lykkes i Tinglev i løbet af de sidste 5-8 år, herunder åbningen af Centerpladsen, fjernelsen af Q8 tanken på Hovedgaden og udstykningen af nye byggepladser på Persillevænget. Han nævner følgende projekter, der er i arbejde:

 • Det forventes at der bliver installeret en elevator på Banegården i Tinglev til 9 mio kr. i løbet af 2016.
 • Solcelleparken  i den østlige del af byen.
 • Beredskabsstyrelsens tekniske skoler for Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner bliver samlet i Tinglev. Man regner med 25 ekstra arbejdspladser.
 • Der udstykkes 6 nye byggegrunde på mellem 1300 og 2500 m2 på Persillevænget, som kommer til at koste ca. 300.000 kr.
 • Der arbejdes på at indrette nye boformer på Grønningen, som skal tilgodese ægtepar. Der er afsat 180.000 kr. til en behovsanalyse.
 • Der skal bygges en ny børnehave, evt. i forbindelse med den nye indskoling og Tinglev hallerne.
 • Der er en del udlejningsejendomme, som står fri i Tinglev. Der arbejdes på at udleje dem til indvandrere.

6. Eventuelt

Hinrich Jürgensen opfordrer til at holde fast i det, der er specielt for Tinglev, nemlig det gode samarbejde mellem flertallet og mindretallet. Han opfordrer til at markdsføre begge kulturer, bl. a. med det fælles bibliotek, som har været i støbeskeen i et stykke tid. Det kunne være unikt og noget specielt for Tinglev.

Tinglev, den 25.10.2015

Käthe Nissen

_________________________

Tirsdag den 20. oktober kl. 19.00 i Tinglev Skoles Aula
afholdes det årlige efterårsmøde i Tinglev Forum.

Temaet for mødet er:

Hvor skal vi hen Tinglev? – Tinglev i fremtiden.

med følgende underpunkter

• Skal Tinglev-Forum fortsat arrangere koncerter i Tinglev?

• Er der opbakning til et nyt og moderne ridecenter?

• Borgernes ønsker til et nyt gæstgiveri?

• Forventninger til samarbejdet med kommunen?

Borgmester Thomas Andresen og planchef i Aabenraa Kommune Bo Riis Duun vil deltage i mødet.

Mulighed for  køb af øl, vand, kaffe og kage.

Alle er velkommen – Vel mødt

_________________________

Grundlovsmøde 5. juni 2015

Der var ros til den grundlovstale, daværende skatteminister Benny Engelbrecht holdt. Det var heller ikke svært at høre begejstringen for koncerten med Jan Glæsels orkester og sangerne Bobo Moreno og Jette Torp. Og Sønderjyllands Symfoniorkester og Opera På Grænsen skabte en fantastisk søndag i Tinglev. Desværre viser et regnskab nu, at der har været tale om en dyr fornøjelse for TinglevForum.

Bestyrelsen kan konstatere, at TinglevForum sidder tilbage med et underskud på 75.000 kroner, og det bringer 2016-sæsonen i fare. Det er grundlovs-arrangementet og især koncerten med Glæsel, Moreno og Torp, der slog helt fejl. Der var alt for få tilskuere, og salget slog helt fejl.

– Problemet er, at vi ikke kan betale kunstnerne med ros. Vi mangler 600 tilskuere, og der er et stort hul i salgsbudgettet, og vi nåede ikke op på samme sponsor-indtægter som i 2014, og det sender TinglevForum ud i en økonomisk situation, som er kritisk, og som vi ikke har prøvet før. De forrige år er regnskabet for koncerterne løbet rundt, forklarer formanden Poul-Erik Thomsen.

Både han og den øvrige bestyrelse er meget berørt af situationen, og bestyrelsen står foran en meget stor udfordring.

– Vi skal på den ene eller anden måde have lukket det hul, inden vi begynder at arbejde med et program for næste sæson. Vi får ingen til at optræde, hvis de ikke er sikker på, at vi kan betale, og vi får heller ingen sponsorer til 2016-sæsonen, hvis de ikke har sikkerhed for, at pengene ikke skal gå til at dække et underskud, men til at betale de optrædende med, siger bestyrelsen.

Det handler nu om at skabe nogle aktiviteter, som kan give penge i kassen. I den forbindelse efterlyser bestyrelsen gode forslag fra alle sider i byen.

TinglevForum har ikke som sådan stiftet gæld eller overtrukket konti, men det har været nødvendigt at ”låne” fra den byggekonto, der skal betale et nyt tag over friluftsscenen. Hvis det bliver muligt med frivillig, ulønnet arbejdskraft og rabatter på materialer at gøre tagkonstruktionen billigere end beregnet i første omgang, vil underskuddet blive mindre end de 75.000, men det er fortsat på minimum 60.000 kr.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 10. september kl. 17.30 i Skovhytten. 

Det er et åbent bestyrelsesmøde, hvor alle kan møde op.