Billeder fra powerpoint præsentation fra borgermødet den 22. januar 2020