Generalforsamling

25 feb Generalforsamling

Sæt X i kalenderen den 12. april kl. 19.00. Sted: Tinglev Skoles Aula eller Tinglev Hal 2 (afhængig af Covid-19 restriktioner). Dagsorden iflg. vedtægter.