Generalforsamling

24 jan Generalforsamling

Mandag den 11. marts 2019 i Tinglev Skoles Aula

 

BESTYRELSESBERETNINGEN:

I et tilbageblik er det først og fremmest et nyt plejehjem i Tinglev, der falder i øjnene. For TinglevForum var det altafgørende, at NY GRØNNINGEN blev inde i bymidten og ikke placeret ude på en mark.  Placeringen på modsatte side af rådhuset og i tæt forbindelse med bibliotek og borgerhus er den helt rigtige.

 

Der forsvinder nogle træer og buske, men der bliver i løsningen lagt vægt på, at der stadig er noget park tilbage, og under alle omstændigheder ligger BYSKOVEN uændret som et grønt område i bymidten.

 

TinglevForum har engageret sig i det, der skal forbinde Ny Grønningen med den øvrige by. Vi vil arbejde for at få belægning på en 800 meter rute i Byskoven, så det bliver muligt at komme frem med både rollator og kørestol.

 

Samtidig arbejder TinglevForum i udviklingsplanens styregruppe for at skabe TINGLEV-FORBINDELSEN, der skal gå fra skolerne ved lyskrydset, ad Grønnevej til Byskoven og så ind forbi Ny Grønningen, krydser Kastanjevej til Centerpladsen, videre forbi sundhedsområdet (lægehuse, apotek, tandlæge) til Banegårdspladsen.

Det skal være en handicapvenlig sti i ét niveau i samme farve med lys og bænke. Samtidig er det et håb, at der skabes interesse for at etablere forbindelsens café på hjørnet ud for bageren i SuperBrugsen.

I Styregruppen arbejder TinglevForum for, at 300.000 kr., der var sat af til en undersøgelse af 1905-bygningens anvendelse som et dansk-tysk ungdomshus, flyttes til Tinglev-Forbindelsen, idet vi mener, at det må være Aabenraa Kommune selv, der undersøger egen bygning.

I forbindelse med Ny Grønningen har TinglevForum også besluttet, at vi skal arbejde for at gøre Tinglev til en demens-venlig by. Vi skal som by blive bedre til at skabe livsværdi for de borgere, der ikke længere kommer let til det.

Igen i år havde TinglevForum indstillet STIGRUPPEN til Landdistriktsprisen. Gruppen fik ikke prisen, men med indstillingen vil bestyrelsen gerne udtrykke respekt og beundring for det arbejde, som de frivillige gør i gruppen.

Stigruppen arbejder nu for at kunne vedligeholde stierne. De møder hele tiden udfordringer, men alligevel har de ikke opgivet.

 TINGLEV-STIERNE bliver en del af de tre arrangementer, TinglevForum står bag i 2019. Med meget forskellige længder er der stier for enhver, og nogle af dem viser på en helt autentisk måde den natur, der omgiver Tinglev. Den oplevelse håber vi, at endnu flere Tinglev-borgere vil få glæde af, og derfor arrangerer vi DET GÅR GODT I TINGLEV en lørdag inden sommerferien, hvor vi gør det at gå til en fest.

GRUNDLOVSFESTEN i Byskoven er blevet en tradition. Den er en invitation til alle i Tinglev. Denne invitation er samtidig et smertensbarn for TinglevForum. Et Beatles-arrangement med tarteletspisning samlede kun 120 betalende og gav TinglevForum et dundrende underskud, og sagen er i hele sin enkelthed, at hvis vi ikke lykkes med at skabe en meget større opbakning til arrangementer i Tinglev, så ophører de.

DE SMUKKESTE TONER med Sønderjyllands Symfoniorkester og Opera På Grænsen finder i år sted 11. august, og naturligvis håber vi på et bedre vejr end i 2018. Det bliver i år et mere underholdende og populært program med Frederikke Kampmann og Stine Elbæk som sopraner, Anders Christensen i et genhør som tenor og Morten Frank Larsen som baryton.

 

I 2019 fortsætter arbejdet med at skabe en turist-attraktion i Tinglev med opførelsen af et stykke OLGERDIGE, der var den første grænse i landsdelen for 2000 år siden. Håbet er, at det bliver muligt at indvi Olgerdiget i genforeningsåret 2020, hvor den fjerde grænse efter Olgerdiget, Danevirke og Kongeåen – 1920-grænsen (eller Skelbækgrænsen) fejrer 100-året.

 

TinglevForum forsøger fortsat at skabe den nødvendige ramme for et nyt SAMLINGSSTED i byen. Genforeningshuset mislykkedes, fordi det ikke blev anerkendt som et genforenings-projekt, og indtil nu har stort set alle bestræbelser været op ad bakke. Vi har derfor i den grad brug for en medgang, et lyspunkt.

Historien viser, at Tinglev i de seneste 99 år har været et meget brugt samlingssted i Grænselandet. Tinglev gør sig altså historisk set fortjent til et nyt sted. Ikke mindst fordi Tinglev står helt uden et gæstgiveri, en kro, et hotel. Men hvis det skal lykkes, skal der stærke kræfter til.

I forvaltningen er der en interesse for, at TinglevForum vil arbejde i retning af at omdanne det nuværende Grønningen til et folkeligt og kulturelt samlingssted. TinglevForum har dog vanskeligt ved at se, at der bliver parkeringspladser nok i området, hvis det gamle Grønningen bliver stående.

Den aktuelle mulighed for et nyt Tinglevhus er således der, hvor Hansens Gæstgivergård lå, men et Fælleshus mellem svømmebad og hallerne er også blevet bragt på bane.

TinglevForum vil bruge kræfter på nu at få omsat udviklingsplanen, herunder forbedring af Centerpladsen og et tilholdssted for børn og unge ved lyskrydset og så – som før nævnt – Tinglev-Forbindelsen.

 

Det frivillige arbejde i en by som Tinglev er forudsætningen for en positiv fremtid. Det er et arbejde, som foregår i et samarbejde med kommune og stat. Men vi er ikke altid enige, og der er forhold, hvor kommune og stat bliver en modstander.

Det vil være oplagt at gøre Tinglev til HOVEDBANEGÅRD i Sønderjylland. Tinglev er den eneste station, der har den direkte forbindelse til og fra Sønderborg. Det er muligt at komme til København fra Tinglev på tre timer og otte minutter. Et godt tilbud, som DSB mest af alt forsøger at holde hemmeligt.

Banedanmark er en anden modspiller i forhold til stationsbygningen. Også i forhold til Tønderbanen. Det er en skandale, at spor og skilte endnu ikke er fjernet fra overskæringen på Bolderslev-vejen, og der bliver stillet hindringer i vejen for, at Stigruppen kan bruge strækningen rundt om Engparken til en del af Amalienborg-stien.

Aabenraa Kommune foretrækker at arbejde for et fælles grænselands-hovedbanegård i Padborg-Harrislee-området. Flensborg er skeptisk, og det varer mindst 10 år, inden den bliver til noget. Hvis den nogensinde bliver en realitet.

Samtidig har Rødekro så stor vægt i byrådet, at der heller ikke er et flertal for at udråbe Tinglev til en sønderjysk banegård. Den bagstræberiske tendens skal vi gøre op med, så vi skaber ideelle rammer for banegårdskiosken også som en service-central for alle i grænselandet.

Vejdirektoratet gør Tinglevs hovedgade fra rundkørsel til rundkørsel til et stykke NORDKOREA, hvor det nærmest er umuligt at komme i kontakt med myndigheden. Derfor har vi landets grimmeste rundkørsel, og viadukten er i forfald.

Vi skal virkelig opbygge alle gode kræfter for at vinde den sag, men vi må ikke give op.

 

TinglevForum er begyndt at forberede en markering af 100 året for GENFORENINGEN. Det er planlagt til søndag den 9. februar 2020, hvor en bog, der fortæller om grænselandet i 100 år med Tinglev som kulisse bliver udgivet.

 

Bestyrelsen ønsker at udtrykke en stor taknemlighed over for de mange frivillige i Tinglev. På www.tinglev.dk er oprettet TEAM FRIVILLIG, og det er et projekt, som både fortjener flere frivillige, men hvor vi også opfordrer alle foreninger til at bruge siden.

www.tinglev.dk er der også en kalender, der har været efterlyst i flere år, men desværre er det endnu ikke alle, der bruger den. Det kan vi gøre bedre.

 

Denne bestyrelsesberetning blev indledt med et nyt plejehjem. Ud fra alderen er det rimeligt at beskylde et par af medlemmerne i bestyrelsen for at have haft en særinteresse her. Eller sagt på en anden måde: Tiden er inde til et GENERATIONSSKIFTE i TinglevForum.

Skabelsen af et fælles ungdomshus kan komme på banen igen. Udviklingen både i den danske og den tyske skole kan blive en opgave i de kommende år. Hvordan skaber vi betingelser, der gør det mere interessant for børn og unge at benytte de mange muligheder i Tinglev Fritidscenter.

Det er en generationsskifte, der kan begynde i aften. Skiftet betyder ikke, at vi gamle så bare smider det hele. Men det er en ny generation, der skal til at tænde det lange lys på TinglevForum.

Når det gælder REN DAG den 31. marts, så er der også i den grad brug for et generationsskifte. Det er ganske enkelt pinligt, at så få møder op og er klar til at samle alt det affald og især dåser, som andre har smidt langs med vejene.

Og hvem er det så, jeg prikker til. Det er den forældre-generation, der nu og i de kommende år skal skabe et godt børne- og ungeliv for deres børn. Men måske er det børnene, der skal trække forældrene med. Prøv at se på, hvordan børn og helt unge i stigende grad engagerer sig i et bedre klima.

 

Til sidst ikke kun en stor tak til de mange frivillige, der gør Tinglev godt. Også tak til vores mest trofaste sponsorer, SuperBrugsen, Brogårds Bageri, Karens Blomster, Bonnichsen-EL, Naturmælk, Sydbank, Contiga, Mærsk Container Industry og Den Jydske Sparekasse.

Tak for et godt samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester og Opera På Grænsen.

Hermed inviterer jeg til en debat om bestyrelsesberetningen.