Kælkebakke-Ruten

Kaelkebakke-ruten

Kælkebakke-ruten  · 2,6 km.

Start ved cykelskur nord på Tinglev Midt. Følg Hovedgaden indtil lysreguleringen. Følg stien til Sønderskovvej. Kryds Sønderskovvej og fortsæt ad grusstien mod søen. Ved søens sydgrænse følges stien mod øst og gå i retning af Sønderskov Børnehave. Kryds Sønderskovvej og drej ind på Skovfennen og derefter Skovvangen ca. 100 meter. Drej ind ad stien mod Tinglev Byskov. Gå gennem Byskoven og til Grønnevej-udgangen. Følg stierne på Tinglev Midt og slut ved cykelskur nord.

God tur